Spekulationer och felaktigheter i budgetdiskussionen

Mycket har hänt detta år där besked kring förskolor och skolor har kommit och alldeles i dagarna klubbades majoritetens tilläggsbudget som ska sättas i verket.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Andreas Billtorp ger i en debattartikel sin bild kring turerna kring sparförslaget för skolorna. Han är också kritisk till hur en del uppgifter som spridits varit, enligt honom, rena felaktigheter.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Andreas Billtorp ger i en debattartikel sin bild kring turerna kring sparförslaget för skolorna. Han är också kritisk till hur en del uppgifter som spridits varit, enligt honom, rena felaktigheter.

Foto: Karin Hertz

Debatt2023-12-04 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det har också varit en hel del spekulationer kring just budgeten och en del rena felaktigheter som spridits från politiskt håll där man framhävt sitt egna alternativ som svaret på alla behov. Extra anmärkningsvärt är när det alternativ som lagts fram från annat håll ger mindre till grundskolan fast det hävdas motsatsen.

Oavsett att vi i majoriteten nu ger mer pengar till grundskolan så vet vi faktum – det ser ut att bli mycket knapert för de mindre skolorna. Signalerna som vi fick från början var att det faktiskt skulle räcka till men att verkligheten verkar luta åt ett annat håll är vi uppmärksamma på. Steg ett har varit att få igenom budget så vi vet vad vi har att jobba med och därefter se över vad som behöver göras.

Strukturbidraget som ges till mindre enheter för att få extra tillskott tillsammans med resten av fördelningspengen för socioekonomiska faktorer har setts över och dyker inom kort upp som ärende i BUN. Detta initierades av den förra majoriteten – ett klokt beslut som även nuvarande majoritet stöttar. En slutsats som flera av oss drar redan innan vi sett utredningen är att strukturbidraget kan behöva ändras, detta borde vara nyckeln till en mer hållbar tillvaro för en del skolor i höst. Att vi inte lägger in en peng omedelbart är för att vi måste veta att en eventuell peng får den effekt den ska få.

När det gäller skolstrukturen som nu lämnas oförändrad (och där vi faktiskt aldrig politiskt pekat ut en viss förskola eller skola) så fick ju förvaltningen i uppdrag från oss att se över strukturen för förskola och skola. Samtidigt som utredningar pågått har vi haft många samtal – både politiska och tillsammans med tjänstepersoner. Det är så man måste göra när det under lång tid kommit signaler från verksamheten och när det i verksamhetsberättelserna framkommer de orosmoln kring kvalitet som jag tidigare hänvisat till samt visat upp under tidens gång. Dessa saker har en inte alltför tystlåten skara valt att se som ovidkommande eller till och med som "skitsnack". Våra socialisationsprocesser ser ut på olika sätt men för oss har detta varit viktigt och det finns en vilja att ta allvarliga saker på allvar.

Under resans gång uppstår också en del andra, mer anmärkningsvärda, saker än att försköna budget som nämndes i inledningen, inte minst under senaste kommunfullmäktige (20231127) där jag själv var frånvarande för att i Stockholm delta på en SKR-konferens kring att minska ungdomars utanförskap. Under detta möte kom det beskyllningar från en oppositionspolitiker kring att jag ändrat besked kring skolorna, inte kommer stå för de besked som lämnats, vara vårdslös, vara en inkompetent person samt krav på att lämna min plats. Att en politiker står i kommunfullmäktiges talarstol och spyr galla över en annan person som inte är närvarande är inte bara fegt utan också ovärdigt den politiska debatten. Att dessutom hitta på vad denne icke närvarande person ska ha sagt är i sanning tecken på dåligt omdöme. Men uppenbarligen händer sådant när de sakliga argumenten tar slut.

Vad händer nu då när vi valt att inte gå vidare med att lägga ner någon av de förskolor eller skolor som finns utanför kommunens större tätorter? Jo nu startar arbetet med hur vi ska avhjälpa eller lindra det som kommit fram ur de nya utredningarna samt från verksamhetsberättelserna. Det jobbet är stort och politiken får starta det nya året med detta.