Svik inte dem som drabbas dubbelt!

Svar på debattartikeln "Så hjälper vi funktionsvarierade som utsätts för våld" den 3 maj.

Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR, vill bredda behovet av stöd till funktionsnedsatta kvinnor som utsätts för våld. "Många av oss har endast funktionsnedsättning, inte medicinska problem eller hälsoproblem i övrigt. Därför kan inte alla fångas upp inom hälso- och sjukvården."

Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR, vill bredda behovet av stöd till funktionsnedsatta kvinnor som utsätts för våld. "Många av oss har endast funktionsnedsättning, inte medicinska problem eller hälsoproblem i övrigt. Därför kan inte alla fångas upp inom hälso- och sjukvården."

Foto: Pressbild

Debatt2022-05-06 05:54
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Margreth Johansson och Maud Ärlebrant från Kristdemokratiska kvinnoförbundet lyfter den oerhört viktiga frågan om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Det tackar vi för! Detta är en utsatt grupp som är närmast osynlig i vårt samhälle. Vi i DHR vill gärna kasta ljus på denna grupp. Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning drabbar dubbelt. Ofta handlar det om våld i en nära relation, såsom en partner eller annan anhörig, men det kan också handla om personal inom vård eller omsorg, färdtjänstchaufför eller liknande. 

Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning kan se likadant ut som annat våld mot kvinnor. Men det kan också skilja sig åt. Det kan vara att ställa undan hjälpmedel, undanhålla mediciner, spärra utgången, möblera om eller liknande.

Debattörerna efterlyser bättre information från Polisen och också bredare och fördjupade kunskaper inom socialtjänst, polis samt hälso- och sjukvård. Vi vill även påpeka att inte alla med funktionsnedsättning är patienter. Många av oss har endast funktionsnedsättning, inte medicinska problem eller hälsoproblem i övrigt. Därför kan inte alla fångas upp inom hälso- och sjukvården. Kvinnojourer och skyddade boenden är sällan anpassade alls. Inte den fysiska miljön och framför allt inte för dem som behöver hjälp i vardagen.

Jämställdhetsmyndigheten slog så sent som i april i år larm om ”särskilt stora brister” i stödet till våldsutsatta personer med funktionsnedsättningar. 

Längs med hela kedjan måste det finnas beredskap och kunskap för att möta personer som flyr, såväl män som kvinnor som drabbats av våld. Många med nedsatt rörelseförmåga är beroende av både hjälpmedel och stöd från andra personer för att klara sin vardag. Kunskap och beredskap måste finnas hela vägen, från polis, socialtjänst och kvinnojourer till skyddade boenden och rättsväsendet. Att ens kunna fly är svårare för den som är beroende av andra. För den som ändå lyckas fly finns idag nästan ingen hjälp att få. Vilket svek från myndigheter och från samhället. Se behoven hos hela befolkningen och inte enbart hos dem som råkar vara norm!

Svik inte dem som drabbas dubbelt.