Så hjälper vi funktionsvarierade som utsätts för våld

Debattörerna vill förbättra kunskapen kring kvinnor och män med funktionsvariationer, som utsätts för våld.
Debattörerna vill förbättra kunskapen kring kvinnor och män med funktionsvariationer, som utsätts för våld.

Kvinnor med olika funktionsvariationer är en utsatt grupp det talas lite om trots att de drabbas i oroväckande hög grad av våld och sexuellt utnyttjande som kvinnor generellt.

Debatt 3 maj 2022 06:29
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vad det gäller män med funktionsvariationer är forskningen mycket sparsam och det går inte med säkerhet säga hur våldet eller utvecklingen ser ut.

I flera studier framgår att hälften av kvinnorna med funktionshinder har utsatts för hot, fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld. Männen som agerat på ett oönskat sätt uppges vara bekanta, släktingar, arbetskamrater, grannar eller helt okända män. De är ofta beroende av andra i sitt dagliga liv vad gäller vård, stöd och service för att vardagen ska fungera. Något som personliga assistenter, hemtjänst, ledsagare, färdtjänstchaufförer eller andra personer står för. Det kan vara de som upptäcker att kvinnorna är utsatta för våld eller så kan de själva vara förövarna. 

Personer som saknar fysiska möjligheter att skydda sig mot övergrepp är sårbara, liksom personer som saknar kunskap om eller möjligheter att uttrycka sina rättigheter eller berätta att de utsatts för våld. Kristdemokratiska kvinnoförbundet ser ett behov av att tillgängliggöra information till denna målgrupp på kommunernas webbplatser och hos polisen. Vi vill också att kunskap, metodutveckling och upptäckten av våld mot kvinnor med olika funktionsvarianter inom socialtjänst, polis, hälso- och sjukvården förbättras samt att tillgång till stöd ska finnas inom offentlig förvaltning för att bemöta dessa personer. 

Vi anser att det är viktigt utifrån ett jämställt perspektiv att forskningen även görs på män med olika funktionsvariationer.  


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa