Carl-Wiktor Svensson (KD) skarvar om skarven

Mellanskarven är inte rödlistad, finns heller inte listad i EU:s fågeldirektiv och därmed inte i den svenska Artskyddsförordningen, skriver Larsgunnar Nilsson.

Mellanskarven är inte rödlistad, finns heller inte listad i EU:s fågeldirektiv och därmed inte i den svenska Artskyddsförordningen, skriver Larsgunnar Nilsson.

Foto: Jens Alvin

Debatt2024-05-31 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Har även Kristdemokraterna (KD) startat en trollfabrik? I en debattartikel den 29 maj beskriver Carl-Wiktor Svensson (KD) fågelarten ”skarv” som ett stort problem och vill införa skottpengar. Artikeln brister i sanningshalt och saklighet.

I Östersjön finns skarv representerad med storskarv av underarten mellanskarv. Det är korrekt att mellanskarven ökat i antal sedan Sveriges första häckningar i modern tid skedde i Kalmarsund i slutet på 1940-talet. Men att en KD-politiker uttalar sig om skarvens hot mot fiskbeståndet, samtidigt som KD:s landsbyggdsminister tillåter att några fiskarfamiljer från Göteborgs skärgård får bedriva storskaligt industrifiske i Östersjön, är att sila mygg och svälja elefanter. Det stora hotet mot Östersjöns strömming är industrifisket och inte skarven.

Mellanskarven bygger sitt bo främst i träd. Skarvens spillning leder till att boträdet så småningom dör. Detta är en naturlig process som drabbar ett mikroskopiskt antal träd i landet till skillnad från de kalavverkningar av skog med markberedning och stor landskapspåverkan som KD favoriserar. 

I Sverige häckar förutom mellanskarv även toppskarv, som finns i ett litet antal på Västkusten. Under flyttningen kan även huvudarten (nominantrasen) av storskarv ses vid landets kuster.

Carl-Wiktor far med osanningar beträffande skarvens skyddsstatus. Mellanskarven är inte rödlistad, finns heller inte listad i EU:s fågeldirektiv och därmed inte i den svenska Artskyddsförordningen.  För övrigt är alla Sveriges fågelarter fridlysta och mellanskarven är inget undantag. Vissa fågelarter klassas som vilt och får trots fridlysningen jagas under vissa villkor som regleras i jaktförordningen. Detta gäller dock inte mellanskarven.

Länsstyrelsen kan fatta beslut om skyddsjakt på mellanskarv om det anses nödvändigt och det finns även möjlighet att förhindra allvarlig skada på till exempel fiskeredskap genom så kallat enskilt initiativ. Att införa skottpengar på skarv är enbart ett populistiskt budskap från en politiker som till varje pris vill visa upp sig, trots att han därmed avslöjar sin okunskap både nu och i en tidigare artikel om KD:s skogspolitik.

Larsgunnar Nilsson

Partipolitiskt obunden naturvän