Debattören trillar själv ner i okunskapens fack

Debattören är kritisk till signaturen E.B von Obens inlägg i diskussionen om olika energislag.

Debattören är kritisk till signaturen E.B von Obens inlägg i diskussionen om olika energislag.

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Debatt2022-05-11 05:21
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på debattsvaret "Stor okunskap kring olika energislag" den 9 maj.

E.B von Oben (E.O) orerar om okunskap men trillar själv ner i samma fack.

1. Kärnkraft har inte någon plats i framtiden då ingen klarar att bygga nya kärnkraftverk så billigt att de går att tjäna pengar på. Anna Borg, vd för Vattenfall skriver i en debattartikel. “Ny kärnkraft är osannolik under de närmaste 10-15 åren. Det tar lång tid att få ett nytt storskaligt kärnkraftverk på plats. Dessutom är dagens tillgängliga teknik dyrare att bygga än alternativen” (Källa: https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/vattenfall-satt-fart-pa-vindkraftsbyggandet)

2. Green steel. E.O tycks tro på att det finns alternativ till en grön omställning. Det gör det inte. Riksdagen har fattat beslut om noll-utsläpp till år 2045. Det innebär att den som tänkt sig att producera utan utsläpp av koldioxid, nog måste börja ställa om nu, för år 2045 är det inte dags att börja forska. Angående batterierna. De flesta biltillverkare hävdar att det där med att byta hela bilbatterier sker ytterligt sällan. Det är mer kostnadseffektivt att byta enskilda celler. Med åtta års batterigaranti hinner nog batterierna utvecklas en hel del.

3. Vätgas då. Nu ger sig E.O ut i svävande beskrivningar där kunskap från hans sida bevisligen saknas. Vätgas är inte explosivt i sig självt. Det kräver en inblandning av syre i förhållandet 2:1 alltså två delar väte och en del syre. Hindenburg innehöll 100 procent vätgas. Experiment har visat att det inte bara kan ha varit en vätgasbrand. Hindenburg var målad med en färg innehållande järnoxid och en färg som bildade termit. För en lättillgänglig förklaring se t.ex. Mythbusters ses. 5 avsn.1 som experimenterar sig fram till hur olyckan kunde hända.

4. I SvD förklarade fil. dr. i nationalekonomi, Stig Telge, att de 40kg koldioxid/MWh som kärnkraften påstås släppa ut bara handlade om anskaffningen av Uran 235. Vanligen i koncentrationen 1 kg per 1,5 miljoner ton malm. Men då är inte själva uppförandet av kärnkraftverket med, inte heller omhändertagande av restprodukterna. Den rätta siffran är 2-3 ggr högre.  

5. Havsbaserad vindkraft, ja rentav all vindkraft måtte förbjudas anser E.O. och hänvisar till att pålästa vet detta. Det är inte utan att jag undrar var dessa pålästa fått sin desinformation. I dagsläget finns inget som ger mindre utsläpp än vindkraft. Så vari består det miljöskadliga? Kanske utsikten?

6. I denna punkt verkar det nästan som om E.O har en klok åsikt. Visst borde världens samlade forskare få komma mer till tals. Problemet är bara att det då kommer gå ännu snabbare med den för E.O så förhatliga omställningen.