Alternativen som tar över när kärnkraften fasas ut

Replik på Styrelsen för Moderaterna i Norra Tjust debattartikel den 13 juli och debattartikeln undertecknad av flera moderata politiker i Kalmar län publicerad den 19 juli om vindkraft och kärnkraft.

Debatt 22 juli 2021 06:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Styrelsen för Moderaterna i Norra Tjust fortsätter att sprida osanningen om att kärnkraft är både förnyelsebar och fossilfri i en debattartikel (13/7) i Västerviks-Tidningen. Detta är inte seriöst.

Kärnkraften är ju varken förnyelsebar eller fossilfri. Uranet till kärnkraftverken förverkas ju. Och kärnkraft är fossilfri i utsläppshänseende vid produktion av el, men är absolut inte det vid brytningen, anrikningen eller slutförvaringen av kärnbränslet. Kärnkraft ger därför cirka 10 gånger så mycket koldioxidutsläpp som vind-, vatten- och solel enligt livscykelanalyser i en aktuell rapport från Stanford University i USA.

 

Så glöm kärnkraften. Den har haft sin tid och fasas nu sakta ut och kommer att ersättas av solel och framför allt av havsbaserad vindkraft. Några timmar med elbrist per år och dyrare el i södra Sverige beror inte på för dålig elkapacitet, utan på att Svenska Kraftnät hitintills inte fullgjort sitt uppdrag och byggt ut sina nät.

Kärnkraften är för övrigt också dubbelt så dyr att producera jämfört med havsbaserad vindkraft. Så ny kärnkraft kommer med denna kunskap inte att etableras i Sverige. Elpriset för gemene man skulle då mer än fördubblas, eftersom det är den dyraste elproduktionen som bestämmer priset på all el.

 

Men hur ska vi få tillräckligt med el när solen inte lyser och det är vindstilla, frågar sig Moderaterna i Norra Tjust. Jo, genom att producera och lagra vätgas, som sedan kan användas till att producera el genom bränsleceller när behovet finns. Denna teknik utvecklas nu mycket snabbt liksom batteritekniken gjort de senaste åren.

I Sverige gör bland annat Mariestad en bred satsning på hållbarhet och har byggt världens första solcellsdrivna tankstation med bränsleceller. Kommunen har en egen växande flotta av bränslecellsbilar och hoppas nu att både företag och privatpersoner ska haka på. Under hösten påbörjades också bygget av en ny förskola som ska bli självförsörjande på el med hjälp av samma teknik som vätgastankstationen. 

 

I Japan är Toyota den ledande utvecklaren av bränslecellstekniken, en central och viktig del i omställningen mot ett hållbart samhälle anser man. Denna teknik är särskilt lämpad för tyngre transportfordon, som kräver mycket energi och där batterier är för energifattiga och för tunga. Till fartyg, bussar och lastbilar, men även personbilar förstås. Och i luften jobbar både Airbus och Boeing hårt med att utveckla eldrivna flygplan med vätgasdrivna bränsleceller. 

Så bränslecellstekniken kommer med all säkerhet att ta över när nu kärnkraften som sagt skall fasas ut. Ytterst viktigt i sammanhanget är förstås också att solcells- och vindkraftsparker placeras där de inte stör och förstör. Gärna i befintliga industriområden, utefter bullrande motorvägar och i vindkraftsparker ute till havs. Miljökloka placeringar som invånarna i de aktuella områdena självklart måste få vara med och bestämma om.

 

Kalmar läns moderater vill nu också i en debattartikel i VT 19/7 rädda miljön genom att satsa på ny kärnkraft och ställer detta mot den planerade utbyggnaden av landbaserad vindkraft i länet. Det man dock missat är att framtidens vindkraft lär bli havsbaserad. Och till råga på allt så har också det "gröna stålets" investerare och de företag, LKAB, SSAB och Vattenfall som man hänvisar till i sin artikel, klart i media redovisat (SVT 29/3-21) att man varken tror på eller vill använda kärnkraft i sin verksamhet.

Så moderater i söder och i norr. Det är dags att tänka om nu när inte ens era mest potenta väljare vill kännas vid er energistrategi.

Ämnen du kan följa