Kommunen har de senaste åren stöttat de två elitlagen, Västerviks IK och Västervik Speedway, med marknadsföringsbidrag.

Under 2018 fick Västervik Speedway 250 000 kronor i ett marknadsföringsbidrag.

Inför 2019 är klubbens önskemål 400 000 kronor.

Klubben motiverar höjningen med följande skäl:

"Tack vare det stora reklamvärde som finns i Västervik Speedways medverkan i press, radio och tv-sändningar och övriga sociala medier. Tävlingarna kommer åter sätta Västervik på den internationella och svenska kartan."

– Vi tycker det är motiverat med 400 000 kronor och självklart hoppas vi få det, säger Västervik Speedway ordförande Seimour Östervall.

Vid tidigare ansökningar har klubben aldrig fått den summan som den ansökt om, utan kommunen har betalat ut ett lägre belopp.

– Det är vi medvetna om, så det är bättre att hugga till ordenligt, menar Seimour Östervall.

Inför 2018 ansökte klubben om 300 000 kronor och fick 250 000 kronor i marknadsföringsbidrag.