Barnbidrag ska hjälpa inte stjälpa

Regeringen vill att barnbidraget delas lika mellan föräldrarna, i stället för att som i dag oftast betalas ut till mamman. Det berättade socialminister Göran Hägglund (KD) i SVT 30 maj. För föräldrar som lever tillsammans gör det ingen skillnad, men för föräldrar som går skilda vägar är det en pusselbit mot mer barnvänliga separationer.

2 juni 2013 09:39

Separationer där barn är inblandade är alltid sorgliga. Barnen och båda föräldrarna kommer inte längre att få pussa god natt varje kväll och äta frukost tillsammans varje morgon. Ekonomin påverkas negativt. Det är tuffare att stå för mat och hyra på egen hand. Kanske måste en gemensam bostad säljas med förlust. Ska barnen bo växelvis behövs dubbla uppsättningar av det mesta.

Dessutom kan det finnas svåra konflikter mellan föräldrarna. Någon kanske flyttar direkt från det gemensamma till en ny kärlek. Och även utan otrohet kan många sårande ord ha utslungats på vägen fram till separationen.

Alla vuxna vill nog tro att de skulle uppträda moget i en sådan situation, att de skulle sätta barnens bästa främst och inte låta sorgen och ilskan gå ut över barnen.

Tyvärr fungerar det inte alltid så. Det räcker med att läsa de "frågor till psykologen" som vissa tidningar publicerar, eller att prata med personer som jobbar med barn, för att förstå att många barn hamnar i kläm när föräldrarna separerar.

Statistiken visar dessutom att barn som lever med ensamstående föräldrar löper högre risk att vara ekonomiskt utsatta.

I en utredning som regeringen beställde (SOU 2011:51, Fortsatt förälder) föreslås en rad åtgärder för att hjälpa föräldrar som separerar att sätta barnens bästa främst. Det handlar om rådgivning och om att få föräldrar att enas om underhåll. I dag har tyvärr det statliga underhållsstödet på 1 273 kronor i månaden blivit en norm som de flesta följer, trots att föräldrar med goda inkomster bör betala högre underhåll.

Att dela barnbidraget mellan föräldrar som har gemensam vårdnad är också ett förslag från denna utredning. Bakgrunden är att allt fler föräldrar som separerar väljer att låta barnen bo växelvis, men att mamman ändå kan behålla hela barnbidraget om hon vill, eftersom hon i dag har ett slags "vetorätt".

Enligt en enkät till familjerättsjurister och socialtjänstemän som gjordes under utredningen försvårar barnbidraget föräldrarnas möjligheter att komma överens om var barnet ska bo. Det är horribelt - boendefrågan måste lösas utifrån vad som är bäst för barnet, inte vad som gynnar eller missgynnar föräldrarna ekonomiskt.

Att barnbidraget i normalfallet delas lika kan förhoppningsvis göra att det blir en ekonomisk konflikthärd mindre vid separationer. Det är dock viktigt att de som är ensamföräldrar mer eller mindre på heltid även fortsättningsvis kan få hela barnbidraget. Även om växelvist boende är en växande trend bor majoriteten av barn till separerade fortfarande helt eller mestadels hos den ena föräldern. Regeringens förslag är också att dessa "heltidsensamföräldrar" ska få hela barnbidraget.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marika Formgren