Nu är det din tur, Steve

Under gårdagen arrangerande fyra elever från Ellen Key-skolan en demonstration till stöd för elevassistenten Steve Johansson. Även om det är ett imponerande initiativ som bör uppmuntras, är det viktigt att kritiken riktas mot rätt problem.

24 maj 2013 00:01

Den populäre elevassistenten har sedan tolv år tillbaka arbetat inom kommunen och senast vid Ellen Key-skolan i Västervik. Skolan växer men turordningsreglerna inom LAS innebär att Steve Johansson tvingas gå från sitt arbete, eftersom andra har tjänstgjort längre inom kommunen och därmed har förtur till tjänsten.

Förvisso kan man argumentera för att fallet är en fråga om besparingar i allmänhet, men man kommer inte heller undan att det är en fråga om turordningsreglerna i synnerhet.

När en kommun måste spara på personal är det viktigt att behålla de som verkligen gör skillnad. Det vill säga att man inom skolan behåller de lärare som inspirerar och får sina elever att växa. Dock förhindrar turordningsreglerna den sortens prioriteringar. Istället måste kommunen ta hänsyn till arbetstiden, vilket innebär att populära pedagoger som Steve Johansson tvingas sluta av den enkla anledningen att de arbetat inom kommunen för kort tid – även om man kan tycka att tolv år är en ganska ansenlig tidsperiod. Reglerna drabbar särskilt ett område som skolan eftersom individuella lärarprestationer är den enskilt viktigaste faktorn för en framgångsrik skola.

Kommunens besparingar kommer man trots allt inte undan. Vad man däremot kan göra är att skapa förutsättningar för att besparingarna drabbar kommunens kärnverksamheter i så liten grad som möjligt. Därför borde engagemanget riktas mot att avskaffa turordningsreglerna. Det skulle hjälpa kommunens skolor och säkerställa att yrkesskickliga lärare och andra skolanställda inte tvingas gå för något så obegripligt som att de arbetat färre år än sina medarbetare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Joakim Tholén