En energipolitik att vara stolt över

Sverige borde rädda den svenska energimixen genom att långsiktigt trygga tillgången till vindkraft, vattenkraft och nu kärnkraft som det börjar bli hög tid att byta ut.

1 augusti 2012 00:00

Tack vare en framgångsrik energimix som vilar på tre ben i form av vattenkraft, kärnkraft och vindkraft har Sverige lyckats kombinera låga elpriser med låga koldioxidutsläpp. Av denna energimix står kärnkraften för cirka 45 procent av elproduktionen och börjar bli rejält utsliten eftersom våra äldsta reaktorer lämnade ritborden på 1950-talet. Dessutom tar det cirka 10-15 år att ersätta de reaktorer äldsta reaktorerna som inte kommer att hålla längre än en bit in på 2020-talet. Därför är det inte konstigt att Vattenfall igår lämnade in sin ansökan om att få ersätta en till två kärnkraftsreaktorer med nya. En ansökan som borde välkomnas och mana till eftertanke för partier som gör anspråk på att vinna breda väljargrupper.

Trots att det bara handlar om en 4 sidig förutsättningslös ansökan är inte kärnkraftsmotståndarna sena med sin kritik. Eftersom energiförsörjningen sträcker sig över flera mandatperioder har Sverige inte råd att fastna i 1980-talets politiska käbbel. Det enda rimliga vore därför att Fredrik Reinfeldt i egenskap av statsminister kallade till blocköverskridande samtal för att skingra all osäkerhet som nu riskerar att uppstå längs vägen för Vattenfall. Om det inte går att nå en överenskommelse blir riksdagsvalet 2014 i så fall den folkomröstning som avgör de kommande fyra årens fortsatta process. Att däremot på förhand stänga dörren för alla samtal är inte seriöst.

Kan inte Sverige istället avveckla kärnkraften? Självklart är det möjligt. Allt är möjligt. Fråga är bara till vilket pris och vilka konsekvenser det får. Tyskland har bestämt sig för att under vår tids största ekonomiska kris spendera osannolika 15 000 miljarder kronor fram till 2030 för att avveckla sin kärnkraft. Då kommer Tyskland ändå efter att ha spenderat mer än en svensk statsbudget fortfarande att ha högre koldioxidutsläpp än Sverige. I Japan som i maj stängde sin sista kärnkraftsreaktor råder elbrist med elransoneringar och schemalagda strömavbrott. Här i Sverige skjuter elpriserna i höjden under vinterhalvåret när våra uråldriga kärnkraftsreaktorer står still för underhåll. Allt detta inser också stora delar av vår omvärld.

Bara några mil från Sveriges gräns bygger Finland just nu sin sjunde kärnkraftsreaktor för att kunna klara jobben och ambitiösa klimatmål. Våra länder påminner mycket om varandra med betydelsefull basindustri men också iskalla vintrar som kan bli rejält dyra. Andra länder som Frankrike, Storbritannien och USA bygger också ut sin kärnkraft i takt med att energibehoven och kraven på minskade koldioxidutsläpp ökar. Sverige är ett föregångsland i världen när det gäller en ambitiös klimatomställning som förenas med en resultatinriktad och realistisk energipolitik. För oss har det alltid varit viktigt med så många kilowattimmar som möjligt till så låga utsläpp som möjligt och till så låga priser som möjligt. Det borde vi fortsätta att tycka.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
André Assarsson