Istid större hot än uppvärmning

25 mars 2015 08:45

Svar på artikel Bygg fler miljöbilar i VT 20/3 2015.

Att batteribilar är dubbelt så dyra som bensindrivna borde få larmklockor ringa, för då är det inte långsiktigt hållbart. Om batterierna är gjorda med litium, vilket de flesta är, så är det en bristvara. Jordens resurser räcker inte till att förse ens en liten del av våra bilar med sådana batterier. Brytbar förekomst av litium är 1,2 kg per människa. Med nu kända tillgångar räcker bensin i hundra år. Då kommer annan teknik att ha tagit över. Vad vet vi inte ännu, men det blir inte biobränsle för det är också en bristvara.

Visst skall vi vara sparsamma med jordens resurser, men de gröna rörelserna är så politiskt förblindade att de tar miste på vad som är viktigt. Du har kanske hört benämningen CAGW som står för Catastrophic Anthropogenic Global Warming eller "av människan förorsakad katastrofal uppvärmning". Mot den rörelsen står AGW-anhängarna som håller med i sak, men inte tror att uppvärmningen blir katastrofal utan att mer koldioxid är till övervägande nytta.

Tänk dig ett rum med ett fönster. Sätter vi för en lucka blir rummet mörkt. Det blir inte mörkare med två luckor och ungefär så är det även med koldioxid som växthusgas. Givetvis blir vår syn på bensin helt annan om vi tror att den koldioxid som blir följden leder till något nyttigt än om den leder till katastrof.

Makt utan kunskap är farlig makt. Nyligen hade en företrädare för kyrkan, Erik Lysén, en artikel i VT där han avslöjade sin djupa okunskap. Koldioxid är livets gas som av kyrkan borde hållas helig. Ökningen av koldioxidhalten från 0,03 till 0,04 procent har fått skogar och jordens skördar att öka med mer än tolv procent vilket är mycket viktigt för en överbefolkad jord.

Den politiker som inte har en väl grundad uppfattning om vilken koldioxidhalt som är mest gynnsam är en farlig politiker för han/ hon vet inte ens i vilken riktning vi skall sträva. Jag anser att 0,08 procent vore mycket bra. Utan kunskap blir man ett lätt offer för CAGW-profeternas katastroflängtan och politiska propaganda.

Vid mitten av 1800-talet var alperna kalhuggna. Kolet och kärnkraften räddade Europas skogar. De gröna har ofta rätt i princip. Men eftersom de inte behärskar mängdförhållanden och är odugliga på att räkna hamnar de ändå ofta fruktansvärt fel.

Det vi har att oroa oss för är den kommande istiden, den kan vi vara alldeles säkra på. Den som läst Mobergs Utvandrarna vet vad som kommer att hända då. Det var missväxt och Kristinas och Karl Oskars lilla flicka Anna dog av svält.

Den klimatforskning som SMHI och IPCC sysslat med är vår tids största vetenskapliga skandal. Ännu en tid kommer koldioxidskräcken att leva kvar för att därefter självdö.

När dina barn och barnbarn frågar dig "vad höll ni egentligen på med de där åren när ni jagade koldioxid och förstörde vår miljö med vindkraftverk?", vad svarar du då?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!