Moderaterna förlorar förtroende

20 februari 2014 16:00

För ett par månader sedan så tog regeringen beslut om att genomföra ett femte jobbskatteavdrag, detta trots att det inte fanns ekonomi för att göra det.

Man kämpade med näbbar och klor för att även sänka brytpunkten i skattetabellen för att på det sättet ge ytterligare skattesänkningar för de med riktigt höga inkomster. Alla partier utanför regeringsparterna var emot detta. Talmannen Per Westerberg (M) vägra de först att ta upp frågan till omröstning, men tvingades sedan av konstitutionsutskottet att göra det.

Från Socialdemokraterna, andra partier och ekonomer påtalades att det inte fanns något utrymme att genomföra dessa skattesänkningar. För att finansiera jobbskatteavdraget måste staten låna pengar.

Nu tre månader sedan meddelar Anders Borg (M) och Fredrik Reinfeldt (M) att skatterna måste höjas och en del andra åtgärder måste vidtas för att klara ekonomin. Är detta en trovärdig politik, jag anser det inte.

Ett av förslagen för att stärka ekonomin är att sänka studiebidragen med 300 kronor per månad, det verkar horribelt eftersom studiebidragen inte har höjts i takt med prisutvecklingen, de borde istället höjas.

Man föreslår i stället att man ska kunna låna mer när man studerar och därmed ska de studerande ha ännu större skulder när man är klar med studierna.

Detta visar tydligt att de som har lite ska betala för sänkta skatter för de som har det bra ekonomiskt.

Vi behöver ju fler som utbildar sig då ska man inte göra det svårare genom att både minska antalet högskoleplatser och studiebidragen.

Det här kommer att förstärka det som man redan ser på universitet och högskolor, nämligen att de som studerar i allt större utsträckning tillhör familjer med mycket god ekonomi.

Med denna politik kommer vi inte att få fler som utbildar sig till bland annat lärare trots att vi såväl behöver detta och många andra högskoleutbildade.

De skattehöjningar man nu sagt att man ska göra innebär att relativt så är det de med små inkomster som kommer att betala mest. Inga höjda skatter för de som tjänar riktigt bra eller några justeringar i bolagskatter, vilket det faktiskt finns utrymme att göra.

Om Moderaterna haft väldigt högt förtroende när det gäller den ekonomiska politiken tidigare så måste väl den minskat avsevärt.

Ska det bli en ändring och mer rättvisa så behövs det en socialdemokratisk regering efter nästa val. Det kan innebära att man kan fördela det utrymme som kommer att finnas mer rättvist och se till att vi kommer att ha fler jobb. Då minskar kostnaden för arbetslösheten och nya jobb innebär ökande inkomster till både stat och kommun.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gunnar Jansson (S) Ordförande Socialdemokraterna Västervik