Framtidens hot är gränslösa

30 oktober 2012 00:00

Framtidens hot är både komplexa, oförutsägbara och gränslösa. Flera stora förändringar påverkar säkerhetsläget såväl i vårt närområde som globalt. Därför har regeringen gett Försvarsberedningen ett nytt uppdrag. Beredningen ska till juni 2013 ta fram en omvärldsanalys, vilken sedan ska följas av en försvarspolitisk rapport. Dessa kommer att utgöra viktiga underlag inför försvarsbeslut 2015.

Beredningen är ett viktigt parlamentariskt forum som banar väg för en bred samsyn för försvars- och säkerhetspolitik. Först lyssna, analys sedan som avslutas med uppgift och utgift. Det tar Sverige väl förberett in i en ny tid.

Mycket har hänt i omvärlden sedan Försvarsberedningens förra rapport. Arabiska våren och en säkerhetspolitisk förskjutning mot Asien. Finanskrisen har tvingat flera västländer att göra stora nedskärningar i sina försvarsutgifter samtidigt som Kina och Ryssland ökat sina försvarsansträngningar. Den säkerhetspolitiska tyngdpunkten har gradvis förflyttats från det kalla krigets skiljelinjer i Europa till ett ökat fokus på Mellanöstern och Fjärran Östern. I Sveriges närområde växer intressemässigt Arktisregionen i rask takt. År 2008 blev Georgienkriget en viktig ögonöppnare för hur snabbt en konflikt kan uppstå och utspelas.

De senaste sex åren har Alliansregeringen lagt en god grund för att stärka samhällets krisberedskap och ett starkare svenskt försvar. Med dagens snabba förändringar är ett försvar med hög flexibilitet, tillgänglighet och användbarhet helt nödvändigt för att möta eventuella hot i Sverige, i vårt närområde eller globalt i internationella insatser.

En försvars- och säkerhetspolitisk resa är påbörjad. Försvarsberedningens arbete påbörjas i närområdet med samtalsresor till Finland och Ryssland. Vissa menar att jag borde skaffa klippkort på flyget till Moskva. När vi ska bedöma ett lands försvarsförmåga ska vi se till hela samhällets förmåga till kris- och konflikthantering inklusive dess ekonomi, demografiska förhållanden, fungerande strukturer, levnadsnivå och demokratisk utveckling.

Solidaritetsförklaringen och en historisk försvarsreform ska nu vårdas och lyhördheten inför utmaningar längs vägen skall bejakas. Ett starkt försvar med relevanta förmågor, föregås av en genomgripande omvärldsanalys. Därför är Försvarsberedningens arbete avgörande för försvarsbeslut 2015.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!