Vi sverigedemokrater törs stå för tuffa beslut

13 februari 2012 00:00

I en debattartikel i VT den 24 januari kritiserar Johannes Regell från Socialisterna oss sverigedemokrater för att vi tog del i kommunfullmäktiges beslut i november om justering av kommunstyrelsens och nämndernas ramar, för att få kommunens budget i balans för 2012.

Till ansvaret som folkvald hör hederlighet inför fakta. Att inte fega ur och låtsas att man har pengar som man inte har. Utan en ekonomi i balans kan kommunen i längden inte driva någon verksamhet. Då kommer vi snart inte att ha några pengar kvar. Varken till vård, omsorg eller skola.

Detta är för Johannes Regell oväsentligt. Han tycker att Västerviks kommun i stället skall skicka notan till staten. Vidare kritiserar Regell oss i artikeln för att vi ser massinvandringen som en stor kostnad och att vi vill spara in på den.

Vi svarar då på samma sätt: till ansvaret som folkvald hör att våga titta på stora utgifter som hör till de viktigaste orsakerna till att pengarna inte räcker till just vård, skola och omsorg. Till exempel alltför stora kostnader för ekonomiskt bistånd, socialtjänst, integrationsgrupper, modersmålsundervisning och SFI (svenska för invandrare). Samtliga i mycket hög grad relaterade till den massinvandring som Västerviks kommun är en del av. Bara överrepresentationen för ekonomiskt bistånd bland utlandsfödda motsvarar årligen 12-14 miljoner kronor i Västerviks kommun.

I detta sammanhang ser Johannes Regell försörjningsstöd som ett bra verktyg för att få pengar i omlopp och hjälpa upp den lokala handeln och konsumtionen, detta säger allt väsentligt om vad han och hans socialister står för.

Till skillnad från Johannes Regell törs vi sverigedemokrater stå även för tuffa beslut, som ibland kan vara kärva. Men som långsiktigt är nödvändiga.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Bo Karlsson Margareta Andersson Kommunfullmäktigeledamöter för Sverigedemokraterna, Västervik