Dags att anpassa oss till förändrat klimat

Stormen förra veckan har gått hårt åt stora delar av Sverige. Miljöpartiet vill satsa en miljard de kommande tre åren på att stötta kommunernas arbete med anpassning till ett förändrat klimat. Det skriver riksdagsledamoten Helena Leander (MP).

9 januari 2012 00:00

Stormen förra veckan har gått hårt åt stora delar av Sverige. Många människor har blivit utan el, tak har blåst av hus och viktiga kommunikationer har stängts av. Vid sådana här tillfällen blir det tydligt att vårt samhälle är sårbart.

Sverige har haft stormar i alla tider. Men statistiken visar tydligt att stormar och andra extrema väderfenomen kommer allt oftare. Nederbördsmängden i södra Sverige har till exempel ökat stadigt de senaste decennierna. Och det lär bli värre. I takt med klimatförändringarna blir vädret allt mer extremt. Klimatförändringarna är inte längre något avlägset långt fram i tiden, de sker här och nu.

Resultatet från FN:s klimattoppmöte i Durban före jul är långt ifrån tillräckligt för att undvika ohanterliga klimatförändringar. Utsläppen kan inte bara fortsätta att öka tills ett globalt avtal träder i kraft 2020. Vi måste handla nu, även om inte alla länder är med än. Att gå före och visa att omställningen till ett klimatsmart samhälle är en möjlighet och inte är hot är också det bästa sättet att få med ännu fler länder på att sätta fart med omställningen.

Samtidigt som vi gör vad vi kan för att minska våra utsläpp måste vi också förbereda vårt samhälle på ett förändrat klimat. Jordens medeltemperatur har stigit med 0,7 grader sedan 1800-talet och även om alla utsläpp av växthusgaser upphörde imorgon så kommer temperaturen att fortsätta öka i många år till som en följd av de utsläpp som redan gjorts.

Vi kommer att behöva bygga ett samhälle som klarar extrema väder mycket bättre än idag. De hus, de vägar och de energisystem vi bygger idag måste fungera i en värld där havsvattennivån stiger, där stormarna kommer tätare och där rent dricksvatten blir allt svårare att få tag på. Ett antal svenska orter ligger i farozonen att översvämmas vid en höjning av havsvattennivån.

Den ökade översvämningsrisken drabbar framförallt strandnära bebyggelse, vägar och järnvägar. Annan infrastruktur som dammar, industri och jordbruk är också utsatta. Dricksvattenförsörjningen riskerar att slås ut genom förorening av vattentäkter eller genom ledningsbrott. Översvämning av elstationer kan leda till långvariga elavbrott.

Miljöpartiet vill satsa en miljard de kommande tre åren på att stötta kommunernas arbete med anpassning till ett förändrat klimat. På sikt kommer det att krävas betydligt större summor än så. Men arbetet med att säkra Sverige till ett förändrat klimat måste börja nu. För varje dag vi väntar blir det dyrare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!