Nygammal matfilosofi

"En radikal förändring måste till om vi vill leva i ett biologiskt hållbart samhälle - exploateringen av jordbruksmark måste omvandlas till ängens biologiska mångfald och det gräs, träd och buskar som inte betas av kan bli vinterfoder."

12 september 2011 00:00

Det har skett en matrevolution i det svenska medvetandet. Närmare 25 procent av svenskarna har uppgett att de äter en kost där de aktivt minskar andelen bröd, pasta, potatis, ris, frukt och annan stärkelserik mat. Till fördel för naturbetande kött och en ökande andel smör, grädde och feta ostar. Denna fjärdedel av befolkningen, dit vi hör, har funnit att de krämpor vi lidit av under många år, såsom ständig värk, sömnstörningar, svängande blodsocker, hunger och sötsug har förbättrats väsentligt på denna kost. Vi har fått en mättnadskänsla och tillfredsställelse vi inte erfarit på många år. Flera av oss har erfarenhet av överätning och övervikt. Nu när vi inte längre äter mat vi inte tål, slipper vi det problemet. Därför vill kroppen inte längre ha kolhydrater och sötad mat. Det är faktiskt inte tråkigt! Dagens måltid kan varieras med hur mycket god mat som helst, även om man låter bli de näringsfattiga kolhydraterna. Ägg är till exempel mycket näringsrik mat, till skillnad mot vad vi blivit lärda under många år. Vissa livsmedelsproducenter, som Unilever, har dyra reklamkampanjer där de påstår att deras konstgjorda margariner sänker kolesterolet. Men faktum är att våra kroppar tillverkar kolesterol, vars uppgift bland annat är att skydda kroppens celler. Ett lågt kolesterolvärde är inte en garanti för att slippa hjärtinfarkt. Kroppen är mer raffinerad än så.

Vår kosthållning står i skarpt motsatsförhållande till myndigheternas rekommendationer och så kallade vetenskapliga evidens. Kostrekommendationerna har varit att vi ska akta oss för mättat fett och äta mer frukt, fiberrika livsmedel samt magra industriprocessade nyckelhålsmärkta produkter. Vi, liksom många andra, har insett att de styrande kostråden de senaste 30 åren utformats i nära samarbete med livsmedelsindustrins finansierade vetenskapliga expertis och ekonomiska intressen. På bekostnad av människors hälsa!

Samtidigt pågår diskussioner om att en vegetarisk livsstil skulle vara att föredra ur miljö- och hälsosynpunkt. Men att leva vegetariskt innebär att man äter mer spannmål, som i likhet med soja- och margarinproduktion kräver stora ettåriga monokulturer där matjorden förbrukas. Monokulturerna står för massutrotning av tusentals växt- och djurarter. Dessutom ansvarar jordbruket och dess matprodukter för mänsklighetens största utsläpp av växthusgaser. Betande kor håller landskapet i ekologisk balans och köttet kommer då från metabolt friska djur, vilket gör att vi också håller oss friska. Modern forskning visar att betande kor sannolikt är klimatneutrala. Vi är fullt medvetna om det lidande och miljöförstöring som den storskaliga köttindustrin innebär för djur och natur. Kor som inte äter kraftfoder från monokulturer behöver två år för att bli slaktfärdiga. Kor som ges kraftfoder blir slaktfärdiga på ett år. Det odlade kraftfodret är spannmål och växtprotein, vilket gör att djuren blir feta och metabolt sjuka med tiden, liksom vi människor blir. Varken vi människor eller våra husdjur är evolutionärt anpassade att äta (ofermenterat) spannmål eller kraftfoder. I den mån det är möjligt bör vi äta kött från djur som gått ute och betat gräs.

I dag importeras över hälften av den svenska köttkonsumtionen. Den industriella produktionen kräver hela tiden sammanslagning av mindre bondgårdar till större och effektivare produktionsenheter. Systemet kräver industriell snabbuppfödning för att bli lönsamt, men hos de flesta konsumenterna finns en önskan om ekologiskt och naturligt uppfött kött.

En radikal förändring måste till om vi vill leva i ett biologiskt hållbart samhälle - exploateringen av jordbruksmark måste omvandlas till ängens biologiska mångfald och det gräs, träd och buskar som inte betas av kan bli vinterfoder. Korna skulle fortfarande rapa, men mycket mindre och vi människor skulle inte längre tillföra några växthusgaser genom ettåriga monokulturer - eller de skulle i alla fall minska väsentligt. Vi skulle då slippa äta de nedbrytande spannmålsprodukterna och djuren skulle slippa äta onaturligt kraftfoder. Alla resurser behöver i framtiden nyttjas solidariskt, även jakten på vilt och fisk.

Naturligt näringsbalanserat kött måste vara en grundläggande mänsklig rättighet och det är en nödvändighet för vår hälsa, välmående och i slutändan, evolutionära överlevnad.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!