Ta bort momskäpparna ur cykelhjulen

Med sänkt moms på cykelreparationer gör vi det lättare att reparera cykeln och säkrare att cykla, utan att göra det svårt att köra bil. Det skriver Klas Elm, ordförande Svensk Cykling & Caroline Szyber, riksdagsledamot (KD)

10 augusti 2011 00:00

Skatter och moms är viktiga politiska instrument. I Sverige har receptet varit framgångsrikt. Mervärdesskatten har sänkts på tågresor och mer miljövänliga drivmedel för att stimulera miljövänligt resande. Även kollektivtrafiken har gynnats för att förbättra trafiksituationen.

Skatten på alkohol och tobak har höjts för att folk ska röka och dricka mindre och på så bidragit till att förbättra folkhälsan. Momsen på bokinköp har sänkts för att folk ska läsa mer. Inkomstskatten har sänkts för att göra det mer lönsamt att arbeta.

Nu är det dags att med samma effektiva verktyg stimulera cyklingen. Med sänkt moms på cykelreparationer gör vi det lättare att reparera cykeln och säkrare att cykla, utan att göra det svårt att köra bil.

Delar av Sverige har svåra trafikproblem, allvarliga miljörisker och generellt har Sverige ett problem med folkhälsan på grund av en alltmer inaktiv livsstil. Det krävs konkreta åtgärder för att öka folkhälsan och stimulera hälsosamt leverne. Cykling gynnar folkhälsan och samhället i stort på flera plan, genom att minska utsläppen, minskar antalet allvarliga trafikolyckor, ger bättre hälsa, mindre sjukfrånvaro. Menar Alliansen allvar med sina löften om att förbättra miljön, trafiksituationen och folkhälsan måste man prioritera sänkt reparationsmoms. Ökad och säkrare cykling leder till stora vinster inom alla dessa tre områden.

En sänkning av momsen på reparationer skapar dessutom jobb. Detta har provats med framgång i bland annat Italien och Frankrike. 2012 planeras starten av Sveriges första gymnasiala utbildning till cykeltekniker. Sänkt reparationsmoms skulle inte minst vara av betydelse för unga personer som utbildar sig till specialister inom yrket. Om reparationer blev billigare skulle fler reparationer utföras av professionella reparatörer.

Sverige har idag 25 procents moms på reparationer - bland de högsta momssatserna i Europa. Genom sänkt moms på denna tjänst stimulerar man även cykelbranschen eftersom cykelverkstäder ofta är kopplade till cykelhandeln. Sänkt reparationsmoms skulle därför även kunna innebära ett stöd till ökad cykling.

Sänkt moms är ett beprövat styrmedel som visat sig effektivt för att gynna konsumtion av en viss vara eller tjänst - detta förutsatt att åtgärden fått synligt och bestående genomslag i priset. När det sker kommer vi lyckas med målet att bredda och öka cyklandet. Sedan bokmomsen sänktes 2002 har till exempel försäljningen av böcker stigit och med det läsningen och folkbildningen. Nu har turen kommit till cykelreparationsmomsen.

Varför ska man tvingas betala högre moms på cykling än för taxiresor, hotellövernattningar och kollektivtrafik? Alla svenskar ska ha rätt att resa klimatsmart. För det ska väl inte vara en klassfråga att resa miljövänligt?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!