Bönderna förgiftar åkrarna

16 februari 2015 09:56

Några veckor före jul presenterades en undersökning från Karolinska Institutet i alla stora tidningar och tv. Undersökningen, som var menad att visa att de svenskar som gått över till att äta LCHF (Low Carb High Fat), också är de som är mest förorenade av miljögifter. Undermeningen var att Livsmedelsverkets tallriksmodell och medelhavskosten, trots besprutningsrester, gav sina konsumenter en lägre påverkan från miljögifter.

Nu är ju en av LCHF-rörelsens grundprinciper att äta sig till en god hälsa och att all mat som äts är ekologisk. Därför rycker LCHF-rörelsen på axlarna.Det är inget problem för dem och myndigheter och massmedia har åter misslyckats med att få LCHF-rörelsen att vackla i sitt beslut att inte äta den importerade och besprutade tallriksmodellen med sina 70 procent kolhydrater, besprutad frukt och grönt samt kadmiumhaltigt bröd.

Granskningen visar alltså att svenska konsumenter av kött, mjölk och ägg – konventionellt producerad och saluförd i dagligvaruhandeln – är de som innehåller mest miljögifter vid 70 års ålder.

Varför är svenska konsumenter av nationellt producerade livsmedel mer förgiftade än de som äter importerad mat? Vissa konsumenter ser nu att miljögifterna är detsamma som samhället samlar i sina kommunala reningsverk. När opinionen blev uppmärksammad på att vårt samlade avfall spreds på åkrar för matproduktion så stoppades spridningen av rötslam i matproduktionen. 2009 så fattade regeringen beslutet att åtminstone 30 procent av det ihopsamlade kommunala rötslammet skulle återföras till lantbruket på åkrar för foderproduktion, när opinionen åter somnat in.

Foderproduktion betyder att vi matar våra husdjur med kraftfoder och pellets som producerats på åkrar som används som kommunal giftdeponi och är fyllda med miljöfarliga ämnen som mediciner och tungmetaller.

Det är därför svenska kött-, mjölk- och äggproducenter, tillsammans med våra husdjur, har de högsta halterna av miljöfarliga ämnen i blodet.

Sveriges kommuner och ett fåtal bönder i Östergötland och Skåne förgiftar sin mark med kommunal giftdeponi. Miljögifterna dunstar och blir luftburna och med åren fylls hela Sveriges djur och natur. Ställ myndigheterna, bönderna och böndernas företag till svars.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Proletären