Ny enhet öppnas på Västerviks sjukhus

Om allt går enligt planerna öppnar en ny palliativ enhet på Västerviks sjukhus runt årsskiftet 2019/2020.

29 augusti 2019 12:09

– Just nu söker vi sex sjuksköterskor som är särskilt intresserade av att arbeta med palliativ vård, det vill säga vård i livets slutskede.

Det berättar Eva Engborg Jonsson, chef på medicinavdelning sex där denna patientgrupp kommer att vårdas.

Totalt planeras för sex vårdplatser inom enheten.

Eva Engborg Jonsson förklarar att man redan anställt sex undersköterskor och att den läkare som redan är knuten till avdelningen nu gör sin specialistutbildning med inriktning mot palliativ vård.

– Vi söker även en sektionsledare som ska ansvara för riktlinjer och rutiner runt patientgruppen och utbildning av personalen.

De nya tjänsterna annonserades ut för ungefär en vecka sedan, så än är det lite för tidigt att säga något om intresset, menar Eva Engborg Jonsson.

– Sjuksköterskor är ju tyvärr en bristvara i dag, konstaterar hon.

Eva Engborg Jonsson understryker att obotligt sjuka patienter även i dag får god vård på Västerviks sjukhus.

– Men de vårdas på akutavdelningar och personalen ges inte den tid till dem som är önskvärd. Det här är ju patienter med olika sjukdomsbild. Det kan röra sig om allt från cancer och hjärtsjukdom till kol och stroke.

– Nu, med den nya enheten, kan vi se till att skapa en lugnare miljö runt patienterna och ge dem mer tid.

Att det nu tillskapas en palliativ enhet har sin grund i ett politiskt beslut som togs av landstingspolitikerna redan 2017.

– Nu hänger allt på att vi får tag i rätt kompetens, säger Eva Engborg Jonsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Gometz

Ämnen du kan följa