Kritiken från M: Ni är passiva

Moderater riktar kritik mot länsstyrelsen. De menar att man inte gör tillräckligt i kampen mot granbarkborrar. Länsstyrelsen menar att man visst agerar.

23 augusti 2019 14:00

Den moderate riksdagsmannen Jan R Andersson och riksdagsersättaren Carl-Wiktor Svensson kritiserar länsstyrelsen i Kalmar län för att vara passiva i frågan om granbarkborren.

Granbarkborren har efter den förra torra sommaren fått stor spridning och förstör många träd för skogsägare.

I en debattartikel skriver författarna att länsstyrelsen i den skog de förvaltar, främst naturreservat, inte bortforslat någon fälld skadad skog, eller vidtagit andra åtgärder för att förhindra spridning. Man menar att andra länsstyrelser gjort mer för att förhindra spridning till mark som ägs och förvaltas privat, vilket kan bli dyrbart för skogsägarna.

Daniel Cluer är reservatförvaltare på länsstyrelsen i Kalmar län. Han delar inte bilden av att man inte gör någonting.

– Vi och de andra länsstyrelsen och skogsvårdsstyrelsen har gemensamt tagit fram strategier för hur det här ska skötas. Vi och andra län följer samma riktlinjer i den här frågan. Vi har gjort åtgärder i Kalmar, bland annat.

Vad är det ni gjort?

– Vi kan ta ut träd eller hela bestånd. Vi kan även använda oss av fällor. Vi kan prioritera om så att vi avverkar skog som ändå ska tas ut lite tidigare.

Om en grannfastighet påverkas, kan man begära ersättning?

– Det är i princip omöjligt att påvisa varifrån granbarkorren kommer.

Han säger att man gjorde vissa utbetalningar efter stormarna Gudrun och Per, men att det var under extraordinära omständigheter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Andreas Johansson

Ämnen du kan följa