Moderaterna vill förändra äldreomsorgen

Moderaterna vill införa en ny arbetsform i äldreomsorgen, en så kallad intraprenad. Driftformen fanns i Västervik längre tillbaka, men avvecklades.

22 augusti 2019 17:22

– Genom intraprenad får de anställda dels ett större ansvar, dels en större frihet att fatta beslut och bestämma över sin ekonomi. Det höjer därmed kvalitén. Tanken är också att intraprenaden också ska ges frihet att bland annat lämna över rekryteringen till externa aktörer, säger oppositionspolitikern Jon Sjölander (M) och tillägger att det får bli upp till de kommunala tjänstemännen att ta ställning till om förslaget är genomförbart.

Förslaget, som är tänkt att presenteras på måndagens budgetfullmäktige, handlar om att socialförvaltningen ska få i uppdrag att under våren 2020 redovisa vilka verksamheter inom äldreomsorgen som kan vara lämpliga och villiga att pröva verksamhetsformen intraprenad.

Han berättar att intraprenad är en självständig företagsliknande enhet som på uppdrag utför verksamhet inom ramen för den kommunala förvaltningsorganisationen. Enligt honom kommer driften av verksamheten styras av ett avtal som kommunen upprättar med intraprenaden.

– Skillnaden är att enheten drivs i relativ grad av mer självständighet inom den offentliga verksamheten, säger han.

Är inte det här ett steg till att man vill underlätta för att lägga ut kommunal verksamhet på privata aktörer?

– Nej, även om jag tror på en mix av privata och kommunala aktörer i välfärden, säger han.

Ett införande med intraprenader i välfärden, är inget nytt då driftsformen tidigare förekommit. Redan 2006 röstade kommunfullmäktige igenom att äldreboendena på Nynäsgården och Sundsgården i Hjorted skulle övergå till driftsformen.

– Sedan hakade fler enheter på, bland annat äldreboenden Tjustgården och Vapengränd, säger Jörgen Olsson, socialchef i kommunen.

I dag finns det inga intraprenader kvar i kommunen och enligt Olsson berodde det på såväl organisatoriska som ekonomiska skäl.

– När intraprenaderna kom, hamnade deras resultatansvar under mig medan övriga enheter föll under ansvaret hos sin verksamhetschef. På så sätt fick vi två olika organisationer, vilket skapade ledningssvårigheter säger han.

Enligt honom var det andra skälet det faktum att intraprenadens ansvar för sin ekonomi kunde hamna i konflikt med kommunens.

– Om kommunen gick med underskott, kunde vi inte tillåta att enheter som gick med överskott också kunde bibehålla det samtidigt som andra enheters underskott var tvunget att täppas till, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Emil Sandgrim

Ämnen du kan följa