Så giftigt är vattnet i kommunens badsjöar

Hittills i sommar har vattenkvaliteten vid kommunens badplatser varit utan anmärkning. Och det gäller samtliga 30 badplatser.

30 juli 2019 17:30

Det berättar miljö- och hälsoskyddsinspektör Yvonne Andersson.

– Vi tar vattenprover vid de kommunala badplatserna tre gånger per säsong. Nästa vecka är det dags att ta de sista proverna för den här sommaren, säger hon.

Information om badplatserna och vattenkvaliteten kan man hitta på kommunens hemsida.

För några dagar sedan rapporterades det om algblomning vid kusten, bland annat utanför Loftahammar. Finns det risk för algblomning även i insjöarna?

– Ja, det är säkert på gång nu. Det är ju i grunden en naturlig fortplantningsprocess. Algerna i insjöarna, som också kan vara giftiga, är ofta svårare att upptäcka.

– Det finns många olika sorters alger och det kan vara knepigt att veta vilka som är hälsovådliga, poängterar Yvonne Andersson och fortsätter:

– Om vattnet är grumligt och inte ser inbjudande ut för bad så låt bli. Det är en bra princip tycker jag.

Algblomning kallas det fenomen då planktonalger på kort tid växer kraftigt och bildar stora populationer.

Det förekommer i alla sorters vatten – till havs, vid kusten, i sjöar och vattendrag. Vanligtvis blommar alger nära vattenytan eftersom solljuset är starkast där.

Vid provtagningarna som kommunen gör är det tarmbakterier i vattnet, inte alger, man mäter.

Algblomning får man istället hålla utkik efter visuellt.

– Och algsituationen kan ändras snabbt, beroende på vindriktning och andra omständigheter.

Det gäller att vara uppmärksam med andra ord.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Gometz Fotnot: Det är vissa arter av växtplankton som bildar gifter vilka kan ge negativa hälsoeffekter på djur och människor. Ett exempel är cyanobakterien Nodularia spumigena, även kallad katthårsalg. (Källa: Havs- och vattenmyndigheten).

Ämnen du kan följa