Så vill kommunen hantera brandsprutan

RTÖG beklagar situationen på Torrö, men tar inte ansvar för hur ärendet behandlats. Kommunen vill lösa frågan.

16 juli 2019 17:30

Mikael Skoog, ställföreträdande förbundsdirektör och kanslichef, Räddningstjänsten i Östra Götaland förklarar situationen med brandsprutan på Torrö som inte har kunnats ta i bruk.

– Byalag i skärgården hör ibland av sig till oss för att få uppdaterad utrustning. Här gick vi in och hjälpte till och gav dem även en kortare utbildning hur prylarna fungerar. Men än så har inte vi varit involverade överhuvudtaget. Generellt brukar vi säga att det är bra att utrustningen kan förvaras någonstans. Det har förstås hänt att grejer som stått utomhus i väder och vind inte har startat. Det har dock inte varit vår sak att lösa.

Öborna på Torrö fick en brandspruta i gåva av räddningstjänsten i Valdemarsvik förra året. Syftet var att öborna skulle kunna agera som ett första brandförsvar, vid händelse av brand, i väntan på att räddningstjänsten från fastlandet hinner ut. Nu, ett år senare, har man fortfarande inte kunnat ta brandsprutan i drift. Dels behövs dispens från strandskyddet, dels krävs bygglov för vindskyddet.

Den beräknade kostanden för detta är drygt 20 000 kronor.

– Vi är förstås jätteglada för att det finns folk på plats som kan hjälpa oss när det brinner. Men vi är också mycket tydliga med att man alltid ska larma 112 innan man själv sätter igång och börjar släcka. I annat fall tar det ännu längre tid för oss att hinna ut i skärgården om det är brått, säger Mikael Skoog.

– En idé är att placera den 300 kilo tunga brandsprutan på en pråm och förvara den i ett båthus. Nackdelen är att det tar tid att lasta av och på ifall det börjar brinna i skogen och räddningstjänsten behöver assistans. I vinter lutar det åt att vi försöker hitta ett garage, säger Carl Hamilton, skärgårdsutvecklare.

Kommunchefen i Valdemarsvik, Monika Hallberg, ser gåvan till Torrö-borna som något mycket positivt för alla parter.

– Tidigare har man på andra håll löst liknande situationer och behov genom att exempelvis nyttja redan befintlig byggnad eller i vart fall inte lägga den inom strandskyddat område. Men det har i det här aktuella fallet inte kommit in någon formell ansökan från Torrö om ett förråd för brandsprutan. För Valdemarsviks kommun är det i nuläget oklart om byggnationen enligt tidigare diskussion kommer att aktualiseras.

Hon fortsätter:

– Jag har respekt för att det är en väsentlig kostnad som uppskattas. På så sätt är det inte konstigt om boende på Torrö utreder andra lösningar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rikard W Larsson

Ämnen du kan följa