Han vill ha svar efter haveriet

Haverikommissionens rapport om Makassar Highways grundstötning är snart klar.

21 juni 2019 13:00

Arbetet har pågått i nästan ett år, men utredaren Jörgen Zachau säger att en publicering ligger nära i tiden.

Haverikommissionens uppgift är att undersöka olyckor med syfte att förbättra säkerheten inför framtiden. Statens haverikommission (SHK) är en statlig myndighet som har till uppgift att undersöka olyckor och tillbud i syfte att säkerheten ska förbättras.

Jörgen Zachau säger att det varit relativt enkelt att kartlägga händelseförloppet fram till grundstötningen utanför Stora Askö den 23 juli förra året.

– Det som krävt mer arbete av oss har varit att undersöka hur olika myndigheter agerat efter olyckan.

Under veckorna som följde bedrevs en stor insats för att bärga fartyget, och förhindra att ett oljeläckage spred sig. Haverikommissionen är i princip klar med arbetet. Det som återstår är att låta de parter som omnämns i rapporten läsa igenom den och komma med synpunkter.

– Vi vill ju vara säkra på att det blir korrekt, säger Jörgen Zachau, samtidigt som han betonar att om haverikommissionen och någon part har olika åsikter så är det kommissionen som har sista ordet.

Bland dem som har möjlighet att yttra sig finns en rad myndigheter och rederiet men också befälhavaren på Makassar Highway, och den styrman som hade vakten vid grundstötningen.

Rapporten kommer troligen att mynna ut i ett antal rekommendationer för framtiden till olika aktörer. Däremot säger Zachau att den inte är tänkt för det rättsliga efterspelet efter olyckan.

– Vårt uppgift har inte varit att peka ut några skyldiga personer.

Ted Starkås (S), kommunstyrelsens ordförande i Valdemarsvik, hoppas att rapporten kan räta ut en del frågetecken inför framtiden.

– Jag vill att det blir tydligt vem som bär ansvaret. Samtidigt tror jag inte att det kommer att generera i några större skadestånd till oss. Västervik och Valdemarsvik har idag ersatts för den omfattande saneringen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), berättar han.

Ersättningen hamnade på totalt 5,5 miljoner kronor för saneringsarbetet efter oljeutsläppet i somras. Självrisken på 22 750 kronor fick dock kommunerna betala. Det var den 23 juli förra året som fartyget Makassar Highway grundstötte utanför Flatvarp i Västerviks norra kommundel. I samband med att vädret blev blåsigare några dagar senare –och fartyget rubbades i sitt läge – började hon läcka ut olja.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Alvarsson, Rikard W Larsson

Ämnen du kan följa