De oroas efter läckage i dammen

En läcka har uppstått vid den biologiska dammen i Jenny, där lakvatten från Målserums avfallsanläggning renas innan det släpps ut i sjön Kvännaren.

24 maj 2019 07:36

LÄS MER:Så hanteras läckaget i dammen.

Nu oroas medlemmar i Tjust Fågelklubb över avverkningarna vid dammen som lockar till sig många häckande fåglar så här års.

– Själv har jag inte varit där sedan arbetet med att laga läckan inleddes och vet inte exakt hur det ser ut, säger Larsgunnar Nilsson, ordförande i fågelklubben.

Å föreningens vägnar har han varit i kontakt med såväl kommunen som representanter från entreprenören som avverkar för att bilda sig en uppfattning om läget.

– De har lovat att gå så varsamt fram som möjligt för att minimera den negativa påverkan som detta ändå innebär för fågellivet vid dammen. Den har nämligen blivit en verklig sångarlokal.

Kommunekolog Lars Kåremyr, miljö- och byggnadskontoret, skriver under på ovanstående.

– Man ska naturligtvis vara så varsam som det över huvudtaget går att vara med en grävmaskin. Det har entreprenören lovat. Men första prioritet är att dammen ska fungera. Den måste fungera. Annars rinner förorenat vatten rakt ut i sjön Kvännaren.

Anledningen till att det avverkas runt dammen är för att skapa tillgänglighet så att man kommer åt att restaurera den.

Hur länge arbetet kommer att pågå är oklart än så länge.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Gometz

Ämnen du kan följa