Investeringar i länets tågtrafik ska prioriteras

På torsdagen presenterade Länsunionen, S, L och C, sina prioriteringar för regional utveckling och kollektivtrafik. På listan finns bland annat investeringar i Tjust- och Stångådalsbanorna och fokus på kompetensförsörjning.

16 maj 2019 21:00

Prioriteringarna är det första steget i arbetet med att ta fram en regionplan och riktlinjerna kommer ligga till grund för den kommande budgeten.

I riktlinjerna står till exempel att regionen ska fortsätta prioritera en modernisering av Tjustbanan och Stångådalsbanan. Det ska också påbörjas ett arbete med att göra ortsanalyser för att se hur länets mindre tätorter kan utvecklas och hur regionen ska arbeta för att se till att det finns kommersiell service även här. Alltså att det finns tillgång till dagligvaruhandel, drivmedel och möjlighet att skicka paket och handla läkemedel.

Länsunionen vill också se ett ökat samarbete mellan universitet och andra utbildningsverksamheter och näringslivet, för att se till att den kompetens som behövs på arbetsmarknaden finns i länet.

När det gäller utbildning finns också en punkt om att regionen ska fortsätta stötta folkbildningen och satsa på egna uppdragsutbildningar på regionens folkhögskolor.

Här finns också satsningar på kultur, företagande och forskning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Persdotter

Ämnen du kan följa