"Svårt att göra en miljardsatsning"

Pengarna finns för att underhålla banorna. Däremot ser det svårare ut att korta restiderna, enligt Trafikverket.

23 april 2019 18:00

Läget har varit mörkare för Tjust- och Stångådalsbanan, om man får tro Lennart Andersson, regiondirektör för Trafikverket Syd:

– Under förra mandatperioden hade vi inte underhållsmedel nog för att bibehålla standarden på de mindre banorna.

Det hade med tiden betytt en gradvis försämring av bärigheten i banorna, och sänkta hastigheter. Nu är anslagen höjda:

– Vi kan bibehålla standarden. Det finns ingen fara för att vi inte ska kunna behålla banorna. Vad som är svårare är att höja standarden och utveckla dem.

Han säger att det är svårt att samhällsekonomiskt räkna hem de miljardsatsningar som skulle behövas för att korta restiderna till de nivåer som Region Kalmar önskar.

När Lennart Andersson får beskriva en möjlig utveckling för banorna så talar han istället om smarta trimningsåtgärder, att bygga bort "en och annan" plankorsning och att förhålla sig till ett nytt signalsystem.

Det nuvarande signalsystemet är gammalt. Han bedömer att det kan har en livslängd till 2025, men i regeringens planering finns det pengar först efter 2030. Ett nytt system är en investering på över 100 miljoner kronor och kräver regeringens godkännande.

– Vi kommer att påtala det för regeringen inför åtgärdsplaneringen 2022, säger Lennart Andersson.

Samtidigt säger han att det är oroväckande att "man beställer stora fordonsflottor, innan man vet hur systemet som man ska förhålla sig till ser ut". Han syftar på Region Kalmars köp av tåg.

– Samtidigt förstår jag att tågen börjar bli slitna och behöver bytas ut.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Alvarsson

Ämnen du kan följa