Regionen köper tåg för två miljarder

På onsdagen sa regionfullmäktige enhälligt ja till en investering nya tåg för Kustpilen- och Krösatågstrafiken. Satsningen kommer kosta drygt två miljarder kronor.

27 mars 2019 20:00

Att tågen skulle köpas in var egentligen redan beslutat, onsdagens beslut handlade om hur det hela ska genomföras, något som blir extra komplicerat eftersom flera regioner är iblandade. Region Jönköpings län, Region Blekinge, Region Halland och Region Kronoberg kommer göra en gemensam upphandling, tillsammans med Region Kalmar län.

Från början var planen att köpa in 18 fordon för Region Kalmar län, men nu handlar det om 14 fordon eftersom Region Kronoberg kommer ha hand om regiontrafiken mellan Emmaboda och Växjö.

Kostnaden för de tåg som Region Kalmar län ska köpa in beräknas bli 2 100 000 000 kronor. Regiondirektören fick sedan i uppdrag att sälja de gamla tågen i takt med att de ersätts.

Moderaterna och Kristdemokraterna sa ja till tåginvesteringen men med ett tilläggsyrkande – att regionstyrelsen ska jobba hårdare med att få till de statliga investeringar som behövs för att rusta upp tågbanorna.

– Vi ville göra ett medskick för att se till att alla gör allt de kan för att få till en elektrifiering av Tjustbanan och Stångådalsbanan. Annars investerar vi i tåg som inte kan användas som det är tänkt, säger Malin Sjölander (M).

Tillägget röstades dock ned.

Sverigedemokraterna vill återremittera för att utreda riskerna vid gasdrift innan regionfullmäktige tar beslut, men även det här röstades ned. SD valde då att inte delta i beslutet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Persdotter

Ämnen du kan följa