"Kommer bli ett spännande arbete"

På måndagen träffades regionfullmäktige för första gången i Kalmar. Malin Sjölander (M) och Angelica Katsanidou (S) var på plats.

15 oktober 2018 15:00

Under måndagens sammanträde gjordes flera formella val. Anders Henriksson (S) valdes till ordförande i den nya regionstyrelsen. Han backas upp av två vice ordförande: Malin Sjölander (M) och Christer Jonsson (C).

Malin Sjölander (M), som de senaste åtta åren fokuserat på hälso- och sjukvårdsfrågor, ser fram emot sin nya roll.

– Min uppdrag är som att vara vice kommunalråd, fast med ansvar för hela regionen. Det här är något hela landstingsgruppen har kämpat för väldigt länge. Det ska bli jätteroligt och lärorikt, säger Malin Sjölander (M).

Angelica Katsanidou (S) var också på plats i Kalmar. Hon valdes in som ledamot i regionstyrelsen samt utsågs till regionråd med ansvar för personalutskottet.

– Det kommer att bli ett spännande arbete. Det är ett stort område med viktiga frågor och med utmaningar vad gäller rekryteringar och kompetensförsörjning, säger Angelica Katsanidou (S) som ser fram emot regionbildningen vid årsskiftet.

– Jag ser med spänning fram emot den, säger hon.

Leif Larsson (C) utsågs till regionfullmäktiges ordförande och Henrik Yngvesson (M) till vice ordförande. Valet av vice ordförande skedde genom sluten omröstning.

Regionfullmäktige och regionstyrelse Regionråd

Ordförande för regionfullmäktige:Leif Larsson (C).

Vice ordförande för regionfullmäktige: Henrik Yngvesson (M).

Regionstyrelse: Anders Henriksson (S), ordförande, Malin Sjölander (M), vice ordförande Christer Jonsson (C), vice ordförande, Angelica Katsanidou (S), Peter Wretlund (S), Yvonne Hagberg (S), Peter Högberg (S), Christel Alvarsson (C), Pierre Edström (L), Lennart Hellström (M), Gudrun Brunegård (KD), Anders Andersson (KD), Linda Fleetwood (V), Martin Kirschberg (SD) och Bo Karlsson (SD).

Anders Henriksson (S), regionråd med ansvar för regionövergripande frågor och ekonomi. Ordförande i regionstyrelsen.

Malin Sjölander (M), oppositionsråd med ansvar för regionövergripande frågor och ekonomi. Vice ordförande i regionstyrelsen.

Christer Jonsson (C), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård.

Yvonne Hagberg (S), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård.

Pierre Edström (L), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård.

Gudrun Brunegård (KD), oppositionsråd med ansvar för hälso- och sjukvård.

Jonas Lövgren (M), oppositionsråd med ansvar för hälso- och sjukvård.

Karin Helmersson (C), regionråd med ansvar för regional utveckling, kultur och kollektivtrafik.

Peter Wretlund (S), regionråd med ansvar för regional utveckling, kultur och kollektivtrafik.

Pär-Gustav Johansson (M), oppositionsråd med ansvar för regional utveckling, kultur och kollektivtrafik.

Anders Andersson (KD), oppositionsråd med ansvar för regional utveckling, kultur och kollektivtrafik.

Angelica Katsanidou (S), regionråd med ansvar för personalutskottet.

Carl Dahlin (M), oppositionsråd med ansvar för personalutskottet.

Martin Kirschberg (SD), oppositionsråd utanför organiserad partisamverkan med ansvar för regionövergripande frågor.

Linda Fleetwood (V), oppositionsråd utanför organiserad partisamverkan med ansvar för regionövergripande frågor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Karin Hertz

Ämnen du kan följa