Värmen sprider jobbig soplukt

Hushållssoporna i Västerviks kommun hämtas varannan vecka. Under sommarens varma dagar upplever många att soporna börjar lukta illa.

– Det är dåligt att man inte kan beställa extra sophämtning, säger Shuly Holmer.

12 juli 2018 09:30

Sophanteringen i Västervik sköts av Västervik Miljö och energi. Varannan vecka hämtas "fastighetsnära insamling", det vill säga glas, plast och kartong och varannan vecka hämtas även hushållsnära sopor och matavfall. Shuly Holmer tycker att detta är allt för sällan.

– Jag tycker att det är obehagligt när sopor får ligga så länge att de börjar lukta. Sopor bör hämtas minst en gång i veckan, säger Shuly Holmer.

Men extra hämtning är inte möjligt, enligt Västervik Miljö och energi.

– Nej, bilen som hämtar hushållsnära sopor går bara varannan vecka, och den typen av sopor kan man inte slänga i sorteringsbilen som kommer de andra veckorna.

Västervik Miljö och energi tipsar istället om hur man kan undvika eller minska den dåliga lukten. Fiskrens och räkskal kan sköljas i kallt vatten och slås in i tidningspapper innan det slängs, alternativt förvaras i frysen fram till hämtning. Om kärlet luktar illa kan man tvätta det med en blandning av vatten och ättika.

Trots värmen upplever Västervik Miljö och energi att de inte fått in mer klagomål än vanligt på sophanteringen. Men Shuly Holmer tycker att det är ett problem för hela kommunen.

– Det är inte så farligt på vintern, men nu när det är varmt blir det väldigt illaluktande.

I stället för extra sophämtning fick Shuly Holmer utöka till ett större kärl.

– Vi måste ju fortfarande stå ut med stanken, säger hon.

Även om lukten är jobbig, och sopor som står länge lätt kan locka till sig bananflugor och mask, är skadedjur inget man måste oroa sig över.

– Så länge man hanterar soporna på rätt sätt behöver man inte vara rädd för skadedjur. Man ska bara vara noga med att stänga locket till tunnan och se till att inga sopor hamnar utanför kärlet, säger Kim Wiström, gruppchef på Anticimex i Västervik.

Skadedjur är desto vanligare vid soptunnor i parker och på torg.

– Råttor ökar sommartid när campingplatser och parker fylls av mycket folk. Där hamnar mycket sopor utanför tunnorna och då kommer råttorna och andra gnagare fram, säger Kim Wiström.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Frida Westergård

Ämnen du kan följa