Stängd väg hindrar badande

En boende i Tibbhult protesterar mot att den kommunala badplatsen vid Järnudden i sjön Yxern har avvecklats.

16 april 1918 20:40

Nu vädjar han till kommunen om att bevilja den aktuella vägföreningen anslag så att medlemmarna kan hålla efter vägen ner till sjön ändå. Oavsett om badplatsen är kommunal eller ej trafikeras vägen ganska flitigt ändå sommartid enligt den protesterande brevskrivaren. Nu gör en skylt gällande att motorfordonstrafik är förbjuden med tillägget "Gäller ej fordon med tillstånd".

Brevskrivaren poängterar att Järnudden länge varit en populär badplats för boende i Tibbhult och Yxered .

Idrotts- och fritidsstrateg Anders Östlund bekräftar att man från kommunens sida valde att avveckla badplatsen vid Järnudden inför sommarsäsongen 2017.

– Det innebär att det inte längre tillhandahålls någon kommunal service på platsen. Men det betyder ju inte att man inte kan bada där ändå, säger han.

Eftersom badplatsen ligger på privat mark och något arrendeavtal inte existerar finns heller ingen anledning för kommunen att bidra till underhåll av vägen, menar Östlund.

Han påpekar att intresset för att avisera området som kommunal badplats inte tycktes vara särskilt stort innan kommunen tog beslut om att avveckla den.

– Informationsskylten som vi lät placera uppe vid vägen plockades ner gång på gång, säger han.

– Och fram tills nu har vi inte fått ta emot ett enda klagomål på att badplatsen inte längre aviseras som kommunal.

Den protesterande Tibbhultsbon framhåller å sin sida att det inte torde vara så dyrt att hålla efter vägen och att det samtidigt skulle vara en konkret satsning på landsbygden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Gometz