Risig bro över Långsjön ska repareras

Bron över Långsjön vid Anvedebo ska lagas.

16 november 2017 22:17

Bron byggdes 1933, och ligger väster om Ankarsrum . Den tar länsväg 786, som går genom Ankarsrums samhälle, över Långsjön och vidare mot riksväg 40. Framförallt används bron av persontrafik, men även av skolbussar. Underhållsbehovet är stort. Enligt en ansökan från Trafikverket har betongen skadats i skvalpzonen. Man kan se de korroderade armeringsjärnen. Skadorna påverkar brons bärighet.

Trafikverket vill lägga på ett skyddande betongskikt och byta ut eventuell skadad armering. Arbetet är planerat att göras under sommaren eller hösten 2018, och beräknas ta fyra veckor.

Projektet krävde tillstånd från mark- och miljödomstolen, som har ställt ett antal villkor för projektet: De handlar framförallt om att minimera miljöpåverkan. Bland annat får det inte släppas ut blästeravfall i omgivningarna under renoveringen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrik Alvarsson