Koloniförening firar hundra år

Hungeruppror och pågående världskrig. För hundra år sedan när Västerviks koloniträdgårdsförening bildades odlades främst mat på lotterna.

8 september 2017 14:00

Koloniträdgårdsområdet vid Kulbacken i Västervik har hundra år på nacken. Det invigdes 1917.

Nu, 2017, har koloniträdgårdsföreningens Bosse Sandebäck och Einar Persson bjudit in till Kulbacken för att berätta om föreningens historia. Området är lika stort nu som då. Antalet odlingslotter har förändrats och allt eftersom åren gått har fler och fler stugor byggts på området. Einar Persson och hans fru Anna-Greta har en "halvlott" med stuga och uterum på Kulbacken.

– Vi skaffade lotten 2010, som så många andra flyttade vi från villa till lägenhet. Jag bygger och fixar mest, det är min fru som har ett stort trädgårdsintresse, säger Einar och bjuder på ett björnbär.

Förslaget om att anlägga koloniträdgårdar kom från en man som hette Otto Sleman. Otto Sleman var politiker, men han var också redaktör på Västerviksposten.

– På den tiden kunde man vara både politiker och journalist samtidigt, berättar Bosse Sandebäck.

I gamla protokoll står det att läsa att den första styrelsen bestod av bland annat en postiljon, en kontrollör, en överkonstapel och livförsäkringsinspektör.

– Man skulle kunna tro att det var främst arbetare som hade lotter på den tiden, men så var det alltså inte, säger Einar Persson som i dag är föreningens ordförande.

På den tiden hade kvinnor inte rösträtt och det var männen som styrde och arrenderade lotter.

– Det har förändrats. I dag är det fler kvinnor än män som är engagerade i föreningen, säger Einar Persson.

När koloniträdgårdsområdet anlades 1917 odlades mest potatis och rotfrukter. Även under andra världskriget var behovet av att kunna odla mat också stort.

Trenden att bygga en stuga på sin lott har också utvecklats över tid. På Kulbacken finns både riktigt gamla små hus och helt nybyggda i modern stil.

– Nu har nästan alla lotter stugor, det har gått fort de senaste 20 åren, säger Bosse Sandebäck och berättar att stugan på hans egen lott är ditflyttad.

– När Skördelyckans koloniområde förminskades 2002 flyttades en gammal stuga till vår lott. Vi har faktiskt varsin lott, jag och Ann Sofi, och vi sköter våra egna lotter, tillägger han.

Bosse Sandebäck berättar att han oftast spenderar förmiddagarna på kolonilotten.

– Det är trevligt att vara där ute. Jag brukar hålla på med andra lotter också, lotter som ingen arrenderar för tillfället, säger han och berättar om det tidskrävande arbetet att hålla de lediga landen ogräsfria.

Västerviks koloniträdgårdsförening Miljöarbete

Bildades våren 1917.

Första området låg på Kulbacken och då fanns det 28 lotter på området. Alla som ville fick anmäla sitt intresse och sen lottades platserna ut.

Dagens koloniområden: Ingaborg, Kristinedal, Kulbacken och Skördelyckan.

Total lottyta: 34 819 kvadratmeter.

Jubileet firas med visning koloniområdena Kulbacken, Skördelyckan, Ingaborg och Kristinedal den 16 september.

Föreningens medlemmar firar också med en fest den 21 oktober.

2006: Blev koloniträdgårdarna miljödiplomerade på Koloniträdgårdsförbundet. Fick föreningen Västerviks kommuns miljöstipendium.

2009: fick det internationella miljödiplomet som delas ut av Office International du Coin de Terre et des Jardins Familiaux.

Alla komposterar sitt trädgårdsavfall på den egna lotten.

Följer KRAV:s regler vad gäller växtskydd, gödsling och jordförbättring.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Karin Hertz