Små avlopp har betydelse

8 september 2017 05:55

Både Sigfrid Nilsson (VT 11/8) och Anna Werner (VT 25/8) hävdar i sina repliker till vår debattartikel den 8 augusti att dåligt underhållna enskilda avlopp inte skulle vara en orsak till ökad algblomning.

I Sverige beräknas 350 000 avlopp utan anslutning till kommunens avloppsnät vara undermåliga. Även om det finns andra källor till stora utsläpp av övergödande näringsämnen är det ändå 350 000 avlopp som riskerar att bidra till övergödning och förvärrad algblomning. Det är för många för att lämna utan åtgärd.

Ett enskilt avlopp beräknas ha en medellivslängd på cirka 20 år. I dagens tempo skulle det ta 45 år innan alla befintliga enskilda avlopp är åtgärdade. Med tanke på att åtgärdstakten dessutom sjunker och är långt ifrån en hållbar takt så kommer vi att få fler och fler dåliga avlopp som bidrar till övergödning och förvärrad algblomning om inget görs.

För att vi snabbare ska få väl fungerande avlopp behövs i grunden ett bindande, tydligt och enhetligt regelverk som skapar förutsättningar för en ökad åtgärdstakt. Glädjande nog är det en ny lagstiftning på gång på området.

Dessvärre ser det ut som att den i det stora missar målet, då den endast kommer omfatta nya anläggningar. En sådan lagstiftning kommer därför bli orättvis då den låter de värsta avloppen fortsätta med sina utsläpp. Så kan vi inte ha det!

För att höja åtgärdstakten av enskilda avlopp och för att säkerställa att avloppen fungerar är det särskilt viktigt att alla anläggningar, både befintliga och nya, omfattas av återkommande kontroller. Detta är en trygghet för fastighetsägarna och för miljön. Inte en belastning.

Vi anser att Villaägarna i detta fall talar emot sina egna medlemmars behov, vilja och välmående. För vem vill inte att avloppsanläggningen gör det jobb den är tänkt att göra? Framförallt när det finns uppenbara risker att ett icke fungerande avlopp riskerar att kontaminera grannens dricksvattenbrunn eller förstöra möjligheten till att ta ett uppfriskande bad i viken?

Om avloppen kontrolleras så kan man i god tid upptäcka fel och brister. Detta är ingen pålaga utan ett sätt att spara pengar och slippa oro.

Med en ny enhetlig, tydligt och bindande regelverk skapas bättre förutsättningar för att vi ska lyckas åtgärda de över 180 000 olagliga avlopp vi har idag och de enskilda avloppens bidrag till övergödning och algblomning kommer att reduceras kraftigt.

Miljön mår bättre, fastighetsägarna kan känna sig trygga och doppen i badsjön kan förhoppningsvis bli ännu mer njutbara.

Fotnot: Detta är slutreplik i debatten om sambandet mellan enskilda avlopp och algblomning.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Mårtensson Vd för VVS-fabrikanternas råd