Vilseledande om havet

25 augusti 2017 05:25

VVS-fabrikanternas råd skriver på debattsidan (Västerviks-Tidningen 8/8) att enhetliga regler för enskilda avlopp skulle minska algblomningen.

Det stämmer att övergödningen av Östersjön lokalt påverkas av fosfor- och kväveutsläpp från enskilda avlopp. Men av de utsläpp som når Östersjön är det enligt generösa överslagsberäkningar högst en procent som kommer från svenska, enskilda avlopp. För att komma till rätta med det generella övergödningsproblemet krävs andra åtgärder.

Mårtenssons rop efter "enhetliga regler" handlar om att VVS-fabrikanterna vill att alla avlopp ska omfattas av de återkommande kontroller som Havs- och vattenmyndigheten föreslår för nya avlopp.

Mycket vill ha mer. Istället för att glädjas åt att organisationens medlemmar kommer kunna sälja jobb för åtskilliga miljarder tack vare de nya reglerna, kräver Mårtensson att även avlopp som fått godkänt under tidigare lagstiftning får nya kontrollkrav.

Det är viktigt att avloppen uppfyller lagen, men kontrollapparaten bör inte överdimensioneras med miljöargument. Mårtensson vill vara miljövän, men genom att ta bort fokus från Östersjöns verkliga bovar blir han havets fiende. Även om vart och ett av alla svenska avlopp skulle kontrolleras varenda år, skulle Östersjön förbli ett övergött innanhav. Det behövs insatser på en helt annan nivå för att rädda Östersjön från övergödning. Och på helt andra områden.

Nya reningskrav som innebär stora kostnader för fastighetsägare bör först utreds med avseende på kostnadseffektivitet och alternativa metoder för att uppnå samma miljönytta bör undersökas.

VVS-fabrikanterna och deras medlemmar kan med fördel lägga energi på att ta fram en fungerande kvalitetsmärkning av enskilda avlopp och dess ingående delar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna Werner samhällspolitisk analytiker, Villaägarnas riksförbund