Miljonsatsning i Loftahammar

Ny lekpark, nytt utegym och nytt motionsspår. Kommunen satsar på flera delprojekt för motion, lek och rörelse i Loftahammar.

11 augusti 2017 11:15

Totalt handlar det för åren 2018 och 2019 om nästan 1,3 miljoner kronor, varav kommunen står för miljonen. Resten kommer från Sparbanksstiftelsen Tjustbygden.

Sedan tillkommer ytterligare insatser i form av lokala sponsorer och ideellt arbete, men där går det inte att säga några belopp ännu.

Först ut blir utegymmet. Där kommer röjning och markarbeten att dra i gång redan i höst. Till våren ska det vara klart för invigning.

Idén till ett utegym kommer från Loftahammars Gymnastikförening, som sedan fick med sig intresseföreningen, där Torgny Kindh är ordförande.

– Det är ett par år sedan vi började prata om det på allvar, säger Helena Hallberg, som är engagerad i båda föreningarna.

Lena Svensson, gympaledare och ordförande i gymnastikföreningen, är också delaktig i projektet, men var inte med vid VT:s besök.

Utegymmet ska ligga vid "slingan", nära gamla brandstationen. Totalt blir det 12–13 redskap, varav åtta inköpta och resten naturliga eller hemgjorda.

– Vi ska se vad vi kan utnyttja i naturen. Vi vill ha så mycket naturmaterial som möjligt, säger Helena.

Vid utformningen kommer de att beakta önskemålet om att det ska gå att ha träning med instruktör där också.

– Tanken är att redskapen ska ligga i en cirkel, säger Helenas man, Thomas, som också är involverad i projektet.

Målgruppen för utegymmet är ungdomar och vuxna, med vissa inslag som passar barn.

Framför den röda förrådsbyggnaden är ambitionen att göra i ordning en plats där man kan fika och grilla. En gunga för barnen finns också med i tankarna, liksom en balansbana.

Utegymmet blir mer av gym än hinderbana.

– Man ska kunna träna på olika nivåer. Det är viktigt, säger Helena.

Av de anslagna medlen går 0,5 miljoner till en ny lekpark på gräsmattan utanför sporthallen. Den ska byggas nästa år.

Sparbanksstiftelsens bidrag är till utegymmet.

Resten av pengarna ska bland annat gå till att göra i ordning ett motionsspår, som kommer att få två slingor: en på 1 500 och en på 600 meter. Båda kommer att ligga i anslutning till utegymmet.

Anders Östlund på kommunen säger att det i första hand handlar om att fixa till underlaget och röja runt spåret. Några pengar till belysning finns inte avsatta.

Tidigare fanns ett elljusspår på 2,5 kilometer, som tillkom på 1970-talet, men delar av det försvann när golfbanan byggdes. Några stolpar till belysning finns inte kvar längre.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ingrid Johansson-Hjortvid