Cancervård stängs i Västervik

Efter den 8 maj står onkologiska behandlingsenheten på Västerviks sjukhus utan sjuksköterskor. Båda har sagt upp sig. ”Vi måste stänga i Västervik, men målet är att öppna så snart det bara går”, säger basenhetschef Magnus Lagerlund.

11 april 2019 06:00

Onkologiska behandlingsenheten i Västervik har brottats med bemanningsproblem och nu har situationen blivit akut. Sjuksköterskorna har sagt upp sig och slutar 8 maj. Varje vecka kommer 40-45 patienter till Västervik för behandling. Som det ser ut nu kommer de istället att hänvisas till Kalmar.

Några möjligheter att fortsätta att stärka upp med sköterskor från Kalmar några dagar i veckan finns inte, säger Magnus Lagerlund, basenhetschef för Onkologiska kliniken och strålningsfysik Kalmar. Inte utan ordinarie personal.

– När vi inte har någon fast sjuksköterska på plats blir det ohållbart att hålla kvar den goda vården och garantera patientsäkerheten, vilket gör att vi tillfälligt måste stänga i Västervik. Samtidigt kommer det att satsas hårt på en rekryteringsprocess för att kunna göra en nystart.

Vissa hyser farhågor att behandlingsenheten i Västervik ska läggas ner, är inte det här spiken i kistan?

– Målet är en fullt bemannad och väl fungerande verksamhet i Västervik. Jag tror också att det kommer att gå, jag hoppas verkligen det. För patienternas skull, för norra länet och för andra verksamheter på Västerviks sjukhus.

Men just nu är steget långt till kompletta team som krävs på behandlingsenheten. I flera år har det varit svårt att rekrytera läkare och efter en tid med hyrläkare har man valt en modell där cancerläkare från Kalmar ambulerar till Västervik två dagar i veckan. Magnus Lagerlund är själv en av de fem läkare, som just nu jobbar på det här sättet.

– Inte optimalt, vi skulle vilja ha bättre kontinuitet för våra patienter. Det vore bra om det fanns medicinskt stöd för våra sjuksköterskor flera dagar i veckan, men den här lösningen har varit bättre än bemanningsbolag.

Att det inte finns läkare på plats är en av de orsaker som pekas ut när man analyserat varför personal lämnar behandlingsenheten och är därför en av punkterna på åtgärdslistan.

– Vi har försökt se vad vi kan göra för framtiden. Att se över läkarbemanningen i Västervik är en viktig sak och jag hoppas vi kan hitta någon som vill bo och jobba som onkolog där.

Annat som ligger bakom att personal slutat, enligt Lagerlund, är att man inte haft chef på plats mer än 1-2 dagar i veckan och lokaler som har brister både ur patient- och arbetsmiljöperspektiv.

– 14 mil är långt att leda på distans. I det långsiktiga arbetet med rekrytering av nyckelpersoner kommer vi också se till att det finns en funktion som avdelningschef på plats, som ingår i klinikledningen. Det stora problemet är dock att det är svårt att rekrytera sjuksköterskor, det är jättetufft överallt.

Hur lång den tillfälliga stängningen blir kan Magnus Lagerlund inte säga.

– Vi har vänt på varenda sten för att hitta andra lösningar. Jag är bedrövad över att vi hamnat i den här situationen och naturligtvis innebär det mer resor för våra patienter. Vi kommer att öppna så snart vi har tillräckligt bra bemanning och kommer att göra allt för att stängningen ska bli så kortvarig som möjligt. Samtidigt vill jag framhålla att personalen är fantastisk och de sjuksköterskor som jobbat på behandlingsenheten kan verkligen känna att de gjort det bästa och lämnar med flaggan i topp.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rebecca Forsgren Malmström

Ämnen du kan följa