Vill ha utvecklingsplan för sjukvården

Moderaterna och Kristdemokraterna efterfrågar en utvecklingsplan för sjukvården. Styrande politiker menar att det krävs en strategi för nära vård först.

28 augusti 2019 13:09

Oppositionsråden Malin Sjölander (M) och Jimmy Loord (KD) är oroliga över utvecklingen inom sjukvården. De beskriver situationen med personalbrist och snabba panikstängningar av vårdplatser, sammanslagningar av enheter och akut flytt av verksamheter på länets sjukhus.

– Under flera år har vi i Moderaterna och Kristdemokraterna efterfrågat en utvecklingsplan för hela sjukvården i Kalmar län, säger Malin Sjölander (M).

De två oppositionsråden frågar sig vilken plan de styrande partierna har för länets sjukhus.

– Förändringarna på våra sjukhus har till en del varit drivet av svårigheterna med bemanning. Men det handlar också om en förändring i sjukvården, där vi går mer mot dagsjukvård, säger regionråd Christer Jonsson (C) .

Han menar att regionens ökade samverkan kommunerna innebär att patienter ligger mindre på sjukhus och att det förändrade antalet vårdplatser på sjukhusen inte har lett till överbeläggningar eller utlokaliseringar av patienter.

– Våra vårdavdelningar möter det behov vi har av vårdplatser så man kan inte säga att förändringar på det sättet har lett till försämringar för våra patienter, säger han.

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en långsiktig handlingsplan gällande utvecklingen mot nära vård, vilket innebär att vården ska utgå från individuella förutsättningar och behov och ske nära patienten både geografiskt och tidsmässigt. Målsättningen är att handlingsplanen ska upp till beslut på regionfullmäktige i november.

Men utvecklingsplanen gäller enbart nära vård, inte all sjukvård?

– Nära vård-tänket kommer att influera utvecklingen av alla delar av sjukvården. Man kan nog säga att det vi slår fast där kommer att vara vägledande för resten. Själva utvecklingslinjen kommer till stor del att styras av det vi lägger fast i handlingsplanen för nära vård. Det kommer att påverka hela verksamheten framöver, säger Christer Jonsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Karin Hertz

Ämnen du kan följa