Västerviks erfarenhet ger plats i EU-projekt

Västervik är den enda kommunen i hela Sverige som deltar i EU-projektet Waterdrive vars syfte är ett renare Östersjön.

Västerviks kommun 16 januari 2020 08:00

Samtliga länder kring Östersjön deltar i EU-projektet Waterdrive. Västerviks kommun är den enda svenska kommunen som deltar. 

– Vi är pilotkommun eftersom vi har så mycket erfarenhet, säger kommunens hållbarhetsstrateg Gun Lindberg.

Syftet med Waterdrive är att minska övergödningen från jordbruksrelaterade källor och se det i ljuset av ett förändrat klimat, något som Västervik har arbetat länge med.

Målet är att komma fram till hur åtgärderna kan genomföras på bästa och billigaste sätt och även se till att rätt åtgärd utförs på rätt plats. En viktig del är att utbyta erfarenheter och deltagarna arbetar tillsammans med att ta fram manualer och arbetsmetodik som kan användas när olika åtgärder genomförs.

Gun Lindberg menar att det händer mycket positivt i de andra länderna.

– Det finns ett stort intresse för de här frågorna. Sen har vi kommit olika långt, säger Gun Lindberg som lyfter fram de baltiska länderna, som hon menar arbetar snabbt och gör många framsteg.

Nästa internationella möte äger rum i februari i Lettland.

– Det kommer att handla om hur man kan arbeta med rådgivning kring vattenmiljöfrågor, säger Gun Lindberg och berättar att deltagarna bland annat ska besöka ett pilotområde i Lettland samt utbyta erfarenheter om hur man arbetar med rådgivning till lantbruket.

Sveriges lantbruksuniversitet är huvudpartner för projektet, som finansieras av EU till 75 procent och 25 procent av Havs- och vattenmyndigheten, HAV. Projektet pågår 2019 till 2021.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa