Unga dricker mindre – men fler provar droger

Alkoholkonsumtionen bland ungdomar är rekordlåg.
Alkoholkonsumtionen bland ungdomar är rekordlåg.

Enligt den senaste Lupp-undersökningen dricker färre unga alkohol. Men fler verkar prova droger.

Västerviks kommun 19 september 2019 18:00

Den senaste Lupp-undersökningen från 2018 visar det som även Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, märkt i sina undersökningar: Unga verkar dricka allt mindre. Jämfört med hur det såg ut för 20 år sedan är minskningen stor, CAN talar nu om rekordlåga nivåer för alkoholkonsumtion hos unga. 

Det syns på vissa ställen i Lupp-statistiken. Undantaget är tjejer i gymnasiets årskurs två, där konsumtionen verkar ha ökat något, medan den minskat i de flesta andra fall. Av tjejer i tvåan som dricker alkohol uppger 77 procent att de minst en gång i månaden dricker så att de känner sig fulla. Samma siffra var 72 procent 2015, exempelvis.

Samtidigt verkar användningen av droger, främst hasch och cannabis, ha ökat. En ökning man kan se sedan 2012. 

Fem procent av de tillfrågade högstadieeleverna har provat narkotika. 14 procent av de tillfrågade gymnasieeleverna svarar att de en eller flera gånger använt narkotika. Det är en ökning med fem procentenheter sedan 2012. 

Christian Svensson är folkhälsoplanerare i Västerviks kommun, och han kommenterar – via mejl – den minskade alkoholkonsumtionen och den ökade narkotikakonsumtionen så här:

– Jag tror det är viktigt att inte göra något kort inspel i dessa sammanhang när resultaten från lupp-undersökningen kommer. I stället bör man se detta som en termometer över hur de långa trenderna ser ut. 

– Vi har flera pågående arbeten, bland annat inom skolan, för att jobba preventivt mot alkohol- och droganvändning. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa