Underskottet fortsätter öka för BUN

Barn- och utbildningsnämndens underskott fortsätter att öka. På en månad har det väntade underskottet ökat med två miljoner kronor.

Marcus Fridlund (S) och Elin Landerdahl (M) säger att de båda oroas av att underskottet för barn- och utbildningsnämnden ökat.

Marcus Fridlund (S) och Elin Landerdahl (M) säger att de båda oroas av att underskottet för barn- och utbildningsnämnden ökat.

Foto: Ulrik Alvarsson

Västerviks kommun2019-11-28 14:00

Det är ökade skolskjutskostnader och några kostsamma individuella ärenden som bidragit till det ökade underskottet. Just nu ser det ut att landa på 8 miljoner kronor. Nämndens budget ligger på totalt 832 miljoner kronor.

– Vi är oroliga med tanke på att underskottet ökat så snabbt på bara en månad, säger oppositionspolitikern Elin Landerdahl (M).

De ökade skolskjutskostnaderna förklaras bland annat med att det blivit vanligare med växelvis boende för barn, men också att man gjort en ny upphandling av skolskjuts.

– Det är nu vi börjar se effekten av den upphandlingen, säger förvaltningschefen Magnus Bengtsson.

Han säger att anslaget för skolskjuts är ökat i nästa års budget.

Inför höstterminsstarten såg det ekonomiska läget för barn- och utbildningsnämnden hyggligt ut. Den senaste prognosen från juli pekade på ett nollresultat. Visserligen såg grundskolan ut att göra ett underskott, men bland annat gymnasiet och komvux gjorde överskott som kompenserade det.

Sedan gick det snabbt nedåt. Tidigt under hösten infördes ett "mjukt" sparpaket med restriktioner för inköp och nyanställningar.

Under hösten har läget försämrats ytterligare. För en månad sedan var det prognosticerade underskottet sex miljoner kronor. Fullmäktige gav då tillåtelse till att en del av underskottet får täckas med tidigare års överskott på 4,6 miljoner kronor. Allt däröver måste nämnden ta igen under de kommande tre åren.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!