Tuffa besparingskrav för Västerviks förskolor

Västerviks förskolor måste hushålla med resurserna.
Västerviks förskolor måste hushålla med resurserna.

Den ansträngda budgetsituationen har tvingat Västerviks förskolor att hushålla med resurserna, framför allt på personalsidan.

Västerviks kommun 22 november 2019 06:00

– Just nu har vi en utmaning, säger Christine Andersson, verksamhetschef för kommunens förskolor.

Något fullständigt vikariestopp är det dock inte frågan om, säger hon.

– Vi tar in vikarier för att garantera barnens säkerhet och arbetsmiljön för personalen, men inte i samma utsträckning som tidigare.

Eftersom organisationen har blivit tajtare ställer det högre krav på att personalen dels kan hjälpas åt och på att rektorerna för respektive förskola får ihop personalbehovet och logistiken på de respektive avdelningarna, förklarar Christine Andersson.

– Den stora skillnaden vi ser är att vi har behövt arbeta upp tydligare rutiner för att bemanna alla avdelningar, och att avdelningarna pratar ihop sig. En utmaning för oss är att lägga scheman så att personalen hamnar där de behövs bäst.

Den bedömningen måste också oftast göras på nytt varje dag.

Christine Andersson tror också att det är därför några förskolor påminner om hur viktigt det är att den som hämtar barnet håller de överenskomna tiderna.

Just nu ser det ut att fortsätta på det här viset under 2019.

– Det här kommer troligtvis att gälla året ut, sedan får vi se hur det ekonomiska läget ser ut i januari, säger hon.

Kajsa Sjöblom, rektor på Solkullens förskola i Gamleby, instämmer i bilden som Christine Andersson ger.

– Jag har ingenting att tillägga där, säger hon.

Tidningen har också sökt de två fackförbunden, Kommunal och Lärarförbundet för kommentarer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa