Tonårstjejer mer utsatta för mobbning

Det är framför allt i skolan som flickorna upplever sig bli utsatta för mobbning och trakasserier.
Det är framför allt i skolan som flickorna upplever sig bli utsatta för mobbning och trakasserier.

Tonårstjejer i Västerviks kommun tycks vara mer utsatta för mobbning och trakasserier än jämnåriga pojkar.

Västerviks kommun 17 september 2019 18:05

41 procent av tjejerna i åttonde klass upplever att de vid enstaka tillfällen blivit mobbade, trakasserade eller utfrysta under det senaste halvåret (läs under 2018).

Detta enligt den senaste Lupp-undersökningen som genomfördes förra hösten. 

– Vi tar resultatet på största allvar, säger barn- och utbildningschef Magnus Bengtsson. 

Han menar att enkätsvaren ger ett underlag till vidare fördjupning i problemen och faktorerna som ligger bakom. 

–  Vi måste lyssna ännu mer på eleverna för att få reda på mer om det här och arbeta vidare med förebyggande åtgärder. Ett arbete med att motverka mobbning och trakasserier pågår redan på skolorna och det intensifieras nu.

–  Enkätsvaren har tydliggjort hur viktigt det är att vi fortsätter att arbeta med de här frågorna, säger Magnus Bengtsson.

Av enkätsvaren framgår också att det framför allt är i skolan som man upplever sig bli utsatt för mobbning och trakasserier. Av flickorna i årskurs åtta uppger 83 procent att det är i skolan de utsatts. Motsvarande siffra för pojkar i samma ålder är 53 procent.

Hur arbetas det just nu ute på skolorna för att motverka mobbning och trakasserier?

– Man arbetar på flera sätt. Elevhälsan, elevråd och lärare arbetar på olika vis med detta. 

Magnus Bengtsson framhåller att ett positivt resultat som framkommit efter den senaste Lupp-undersökningen är att eleverna generellt sett anser att skolan blivit bättre på att agera vid mobbning. Även om något fler pojkar är flickor anser att det förhåller sig så. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa