Strömmande vatten viktigt för ekosystemet

Tisdagen den 21 januari kommer Christer Borg, generalsekreterare för Älvräddarna, till Västervik och naturum för en föreläsning om strömmande vattens betydelse.

Västerviks kommun 15 januari 2020 22:00

Älvräddarna är en organisation som arbetar för att bevara våra rinnande vattendrag och sätta fokus på deras betydelse för friska ekosystem och biologisk mångfald.

Många av Sveriges strömmande vatten är bebyggda med vattenkraftverk

"Vandringshindren påverkar allt levande i vattnet, hela vägen ner till havet, och innebär i slutändan att den biologiska mångfalden utarmas på alla dessa platser", säger Christer Borg i sin föreläsning.

Föreläsningen i Västervik är en del i en större turné och tanken är att den ska ge en tydlig bild av läget i och kring vattendragen, både från ett globalt och ett lokalt perspektiv.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa