Så ska skolan förebygga nätmobbning

Högstadieungdomar beskriver att "det är så vanligt med hat på nätet att man vant sig". Nu lägger kommunen in en högre växel i arbetet mot nätmobbning.

Västerviks kommun 7 oktober 2019 08:00

Charlotte Löthman är projektledare och utredningssamordnare på barn- och utbildningsförvaltningen och arbetar sedan ett år tillbaka med ett treårigt kommunalt projekt som har just förebyggande av kränkningar på nätet på agendan. 

Startskottet gick i våras då det bland annat anordnades workshops för elever och pedagoger på cirka tio skolor i kommunen. Under våren togs även en lathund fram, och ett digitalt stödmaterial för skolans personal med tips på hur man kan jobba med frågorna. 

Charlotte Löthman berättar att hon själv och en kollega intervjuade ett antal barn och ungdomar i mellan- och högstadieåldern inför starten, i en förstudie.

Och att döma av intervjusvaren och den forskning som redan finns har skolan och vuxenvärlden inte riktigt hängt med på hur ungdomarnas vardag på nätet ser ut, menar hon. 

– Det är tydligt att de vuxna behöver skaffa sig mer kompetens kring elevernas digitala arenor, säger Charlotte Löthman.

Studien visar att det är vanligt med ett hårt språkbruk på nätet, och språket tycks hårdna ytterligare i tonåren.

– Mellanstadiebarnen beskriver att det oftast är snälla saker som skrivs men att det ibland också är dumma saker. Högstadieungdomarna, å sin sida, beskriver att "det är så vanligt med hat på nätet att man vant sig", säger Charlotte Löthman. 

Ett önskemål från elevernas sida – vilket framkom under intervjuerna – är att man i skolan ska prata mer om nätet, och hur man behandlar varandra där i allmänhet och inte bara när något har hänt, menar Charlotte Löthman.

Hon plockar fram ett utdrag ur intervjusvaren som belyser just detta: "Varför pratar skolan så mycket om att man inte ska svära på fotbollsplanen när man inte pratar om allt det allvarliga som händer på nätet?"

Problem finns alltså. Men, poängterar Charlotte Löthman:

– Det är viktigt att vi vuxna inte drabbas av moralpanik för att vi själva kanske inte riktigt hänger med eller förstår oss på allt som händer på nätet. 

– Att införa en massa förbud, till exempel, kan hindra ett konstruktivt samarbete mellan elever och vuxna, menar hon.

– Internet kan ju innebära så mycket positivt. Här kan man skaffa sig vänner och lära sig att argumentera. Och som det står i Skolverkets stödmaterial: "Att be barn sluta använda internet bara för att det kan förekomma nätmobbning är som att be ett barn sluta vara med på rasten." 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Odling på skolschemat kan öka psykiskt välbefinnande – dock snålt med odling vid kommunens grundskolor

Odling på skolschemat kan öka psykiskt välbefinnande – dock snålt med odling vid kommunens grundskolor

Alde gick ut trean i våras – nu har hon alla simmärken • "Jag har kämpat för det här"

Alde gick ut trean i våras – nu har hon alla simmärken • "Jag har kämpat för det här"

Individuell undervisning på simskolan i Blackstad – gett ut 285 simmärken

Individuell undervisning på simskolan i Blackstad – gett ut 285 simmärken

Vetat sen 14-åring vart han ska studera • Nu har han kommit in • "Jag har alltid varit rätt målinriktad"

Vetat sen 14-åring vart han ska studera • Nu har han kommit in • "Jag har alltid varit rätt målinriktad"

Somrarna på Lysingsbadet inspirerade till roman • Är redan igång med uppföljaren

Somrarna på Lysingsbadet inspirerade till roman • Är redan igång med uppföljaren
Visa fler