Så många hoppar över mammografin

2016 blev bröstcancerscreening gratis för alla kvinnor mellan 40 och 74 år. Men det verkar inte ha förändrat besöksstatistiken nämnvärt, i alla fall inte i Västervik.

Västerviks kommun 27 november 2019 12:00

Det berättar Per Malcherek som är avdelningschef för röntgenavdelningen på Västerviks sjukhus. 

Han berättar att man där screenar cirka 12 000 patienter om året. Det är inte bara patienter från Västerviks kommun, man granskar även röntgenbilder från Oskarshamn i Västervik.

– Det går att jämföra med länssjukhuset i Kalmar, där tar man kallar 14 000 patienter varje år, berättar han.

Varje år kallar man kvinnorna i åldersspannet, det blir självfallet olika antal från år till år. Kvinnor mellan 40 och 54 kallas var 18:e månad, de mellan 54 och 74 kallas var 24:e månad.

Cirka 15 procent dyker inte upp på undersökningen men andelen som kommer är därför relativt hög.

– Det ligger på ungefär 85 procent sedan 2014. Något år har det gått ner till runt 84 procent, men avvikelserna är så pass små.

Det som däremot kan verka underligt är att det några månader innan besöken blev avgiftsfria, det blev de i juni 2016, steg procentsatsen till runt 91 procent.

– Men det går inte säga något säkert statistiskt om det, det kan vara tillfälligheter, menar Per Malcherek.

Sedan dess, trots att undersökningen nu blivit gratis, har man aldrig varit upp på de nivåerna.

– Om man frågar så tror jag att inte alla vet att det är kostnadsfritt, det budskapet har nog inte nått ut till alla, tror Per Malcherek.

Fredrik Gross är röntgenläkare på mammografin i Västervik. Han berättar att man inte alltid vet varför så pass många väljer att inte undersöka sig, eftersom de inte dyker upp. Men han reflekterar över att siffrorna verkar vara nationella, och att man i Västervik ligger på en bra nivå.

– Om många andra legat på 90 procent hade man behövt kolla på det, för att undersöka vad de gör som inte vi gör. Men eftersom statistiken inte sticker ut åt något håll finns det just nu ingen sådan anledning.

Fredrik Gross säger att en anledning kan vara att alla som blir kallade inte är friska.

– Det kan vara så att man exempelvis är dement eller av annan anledning inte kan vara med på undersökningen. 

– Vi skickar ut en påminnelse också. De som kommer efter den berättar att man faktiskt glömt bort det hela, det händer också men de fångas ju upp.

Undersökningen är gratis och frivillig, och viktig menar Fredrik Gross.

– Var tionde kvinna drabbas av bröstcancer, så det är en relativt vanlig cancerform. Upptäcks cancer i tid har man mycket att vinna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa