Miljardsatsning på Västerviks sjukhus

De närmaste fem åren storsatsar Region Kalmar län på Västerviks sjukhus. Totalt görs investeringar på 1,6 miljarder kronor.

Den stora investeringen ligger i en helt ny byggnad, som ska stå klar 2025.

Den stora investeringen ligger i en helt ny byggnad, som ska stå klar 2025.

Foto: Anders Sjögren

Västerviks kommun2019-11-01 09:53

Nya lokaler för psykiatrin ska byggas och lokalerna för medicinkliniken och neonatalverksamheten byggs om och moderniseras.

– Speciellt psykiatrin i Västervik är en jätteviktig satsning. Där har man i dag gamla, slitna byggnader, säger Christer Jonsson (C), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvården.

– Det känns bra att också kunna ge såväl medicinkliniken som neonatalverksamheten moderna och ändamålsenliga lokaler, tillägger han.

Beslutet om satsningarna på Västerviks sjukhus fattades vid Region Kalmar läns styrelsemöte på torsdagen. Formellt fattas definitivt beslut vid nästa Regionfullmäktigesammanträde den 19–20 november.

– Alla partier var dock eniga på styrelsemötet vad gäller satsningen på Västerviks sjukhus, säger Christer Jonsson.

Investeringen i nya lokaler för psykiatrin beräknas kosta drygt 1,5 miljarder kronor och planen är att byggnaden ska stå klar och kunna tas i bruk senast under 2025.

– Beslut om den slutliga utformningen av psykiatrihuset, bland annat dess höjd, tas under våren. Vad gäller medicin och neonatal är projekten längre gångna. Här kan man i princip börja bygga direkt.

Vad gäller medicinkliniken handlar om en investering på cirka 50 miljoner kronor. Syftet är att förbättra arbetsmiljön, modernisera lokaler och skapa utrymmer för en sammanhållen palliativ enhet.

Ombyggnaden av neonatalverksamheten beräknas kosta 31,3 miljoner kronor och vara klar första kvartalet 2021.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!