Målet: Bättre samarbete vid ett terrorbrott

Just nu utbildas samtlig blåljuspersonal i kommunen för att bättre kunna samverka vid pågående dödligt våld i publika miljöer. Utbildningen sker tillsammans och ska förbereda medarbetarna på det oförberedda.

Västerviks kommun 2 oktober 2019 06:00

Pågående dödligt våld i publika miljöer, PDV, är när en eller flera gärningspersoner utsätter allmänheten för livsfarligt våld, exempelvis genom terrorattentat eller skolskjutning. Just nu pågår en utbildning över hela länet för personal inom räddningstjänst, polis, ambulans, länsstyrelse och SOS Alarm. Syftet är att samverkan vid sådana händelser ska bli tydligare och bättre. 

– Det är vi som samverkar den första timmen. Vem ska göra vad när vi kommer ut på ett sånt här larm? Vi vet ju aldrig det eftersom uppgifterna vid ett larm kan vara ganska vaga. Initialt kan det här vara som vilket larm som helst, men sedan bli något helt annat, säger Jonas Löf, projektledare för PDV i Kalmar län.

Vid exempelvis ett terrorattentat ligger ett stort ansvar hos SOS Alarm, som tar emot larmsamtalen och fördelar information till blåljuspersonal.

– Det kan vara händelser som kommer in som något helt annat och först när blåljuspersonal kommer till platsen förstår man att det är en PDV-händelse. Man får fatta beslut på vad man vet där och då och hela tiden vara beredd på att ompröva och föra ut ny information. Det är ett arbete som pågår hela tiden, säger Hanna Scharf på SOS Alarm och instruktör inom PDV.

Totalt kommer 1 500 medarbetare i länet att genomföra utbildningen som drog i gång för två veckor sedan. I Västerviks kommun handlar det om cirka 220 medarbetare. En som utbildades under tisdagen var Peter Helge, verksamhetschef på räddningstjänsten i Västervik.

– Jag tycker att den var jättebra. Man förstår allvaret i det här och vikten av att vara mentalt förberedd på det oförberedda. Vi åker på vardagsolyckor som vi är mentalt förberedda på och kan hantera enligt rutin. Men här ställs vi inför något vi inte är vana vid. Det är jätteviktigt att vara mentalt förberedda, annars fungerar vi inte. 

Ola Jansson på ambulansen i Västervik är en av instruktörerna:

– Det här handlar om pågående händelser. På allt annat vi åker och samverkar på så är det något som har hänt. Det här är något som händer. Det är en jättestor skillnad som vi inte riktigt är vana vid.

Är risken större i dag för den här typen av larm?

– Ja, det är en sak som vi tar upp på utbildningen att man förväntar sig att det kommer att hända. Det är inte frågan om –  utan när och var, svarar Filip Svanstein, polis och instruktör inom PDV.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Dykexpeditionen lämnade Lucernahamnen – hoppas kunna återvända med svaret på gåtan • "Åker till förlisningplatsen med stor respekt"

Dykexpeditionen lämnade Lucernahamnen – hoppas kunna återvända med svaret på gåtan • "Åker till förlisningplatsen med stor respekt"

Snart hävs avspärrningarna i centrum: "Börjar asfaltera"

Snart hävs avspärrningarna i centrum: "Börjar asfaltera"

Västerviksföretaget ska dokumentera Estonia • Upp emot 100 000 bilder kommer tas av fartyget

Västerviksföretaget ska dokumentera Estonia • Upp emot 100 000 bilder kommer tas av fartyget

FN:s generalsekreterare om klimatrapporten: "De är skyldiga till mordbrand på vårt enda hem"

FN:s generalsekreterare om klimatrapporten: "De är skyldiga till mordbrand på vårt enda hem"

Karin Hertz: Vi satsar på klimatet – och vill att du hör av dig • Fler krig att vänta – om vi inte bromsar temperaturhöjningen

Vi satsar på klimatet – och vill att du hör av dig • Fler krig att vänta – om vi inte bromsar temperaturhöjningen