Landshövdingarna föreslår fiskestopp

"Situationen är allvarlig. Våra fiskbestånd och vårt fiske riskerar att slås ut och det finns uppenbara tecken på en obalans i Östersjön".

Västerviks kommun 7 oktober 2019 18:00

Det skriver Kalmar läns avgående landshövding Thomas Carlzon, i ett brev tillsammans med kollegorna i Skåne och Blekinge. Orden riktas till Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Landshövdingarna föreslår ett stopp för det storskaliga foderfisket (småfisk som mals till djurfoder) på öppet vatten, på områden där torskfiske är förbjudet.

De vill också att Sverige bör verka för ett stopp även för övriga länder kring Östersjön.

Bakgrunden är en rapport från HaV som visar att foderfiskeflottan i stor utsträckning felredovisar skarpsill som sill. Följden kan bli att sillkvoterna sätts för högt, att sillen därmed fiskas för hårt, och att torsken då drabbas eftersom den i hög grad lever på sill.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa