Kvalitetsgranskning av gymnasiet

Skolinspektionen har genomfört en regelbunden kvalitetsgranskning av Västerviks gymnasium.

Skolinspektionen har endast smärre anmärkningar att komma med efter en kvalitetsgranskning av Västerviks gymnasium.

Skolinspektionen har endast smärre anmärkningar att komma med efter en kvalitetsgranskning av Västerviks gymnasium.

Foto: Ilkka Ranta/arkiv

Västerviks kommun2019-11-08 20:30

Granskningen av gymnasiet, rektorsområde 1, avser verksamhetens kvalitet i förhållande till mål och riktlinjer.

Skolinspektionen bedömer skolans arbetssätt på fyra punkter: rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero samt bedömning och betygsättning.

Vad gäller punkt ett skriver de att rektor behöver göra en bredare uppföljning av enhetens kunskapsresultat och tillsammans med personalen analysera dessa.

Gymnasiechef Jörgen Jonsson säger att det är bra att man blir granskade utifrån.

– Det här är ingen riktad tillsyn, utan en regelbunden granskning som sker var tredje år.

Vad gäller de båda punkterna undervisning samt trygghet och studiero finns inga anmärkningar.

Karta: Västerviks gymnasium
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!